Eesti
English
Uudised »

Eesti viib lõpule ühinemise rahvusvahelise relvakaubanduslepinguga

30.09.2013

ÜRO peakorteris toimus rahvusvahelise relvakaubanduslepingu jõustamise teemaline kohtumine. Välisminister Urmas Paeti sõnul plaanib Eesti anda oma ühinemiskirja enne aasta lõppu ÜRO peasekretärile hoiule.

Eesti välisminister kirjutas rahvusvahelisele relvakaubanduslepingule alla ÜROs selle aasta juunis. ,,Kokkulepe on ajalooline teetähis relvastuskontrolli ja inimõiguste valdkonnas. Leping seab selged ja kõrged standardid illegaalse relvakaubandusega võitlemiseks ning tsiviilohvrite arvu vähendamiseks konfliktipiirkondades,” märkis Paet.

Eesti loodab, et leping, millele on juba üle 80 riigi alla kirjutanud, jõustub paari aasta jooksul ning sellega ühinevad kõik riigid – sealhulgas suured relvade eksportijad ja importijad. ,,Soovime, et leppest saaks üldtunnustatud rahvusvaheline kokkulepe, mille põhimõtteid järgitaks iga tarneotsuse puhul, sest ainult nii saame me päästa elusid," märkis Paet. Relvastatud konfliktides hukkub igal aastal üle poole miljoni inimese, kellest enamus on tsiviilisikud ning nende seas on ligikaudu 66 000 naised ja lapsed.

Rahvusvahelise relvakaubanduslepingu (Arms Trade Treaty) ettevalmistusi alustati ÜROs 2006. aastal, aga lepingu idee pärineb 1997. aastast, Costa Rica endiselt presidendilt, Nobeli preemia laureaadilt Óscar Arias’elt. Lepe töötati välja ÜRO diplomaatilisel konverentsil 2.-27. juulil 2012 ja läbirääkimiste lõppvoorul 18.-28. märtsil 2013. Lepingu vastuvõtmise poolt hääletasid 2. aprillil 2013 ÜRO peaassambleel 154 riiki, vastu olid Põhja-Korea, Süüria ja Iraan. Relvakaubanduslepingule kirjutas 3. juunil 2013 New Yorgis alla 67 riiki.

Eesti oli läbirääkimiste lõppvooru üks asepresidentidest.

2012. aastal olid peamised tavarelvade eksportijad USA (30% eksporditurust), Venemaa (26%), Saksamaa (7%), Prantsusmaa (6%) ja Hiina (5%). Peamised tavarelvade importijad on India, Hiina, Lõuna-Korea, Pakistan ja Singapur. Relvakaubandust ei reguleeri praeguseni ükski globaalne kokkulepe. Ajaloos tehti üks katse Rahvaste Liigas 1925. aastal sõlmida Relvakaubanduse konventsioon, aga siis kokkulepet ei saavutatud.

Viimane globaalne kokkulepe relvastuskontrolli valdkonnas oli Tuumarelvakatsetuste üldise keelustamise leping 1996. aastal, mis pole aga seni jõustunud.

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee