Eesti
English
Uudised »

Eesti ühines Rahvusvahelises Kriminaalkohtus agressioonikuritegu käsitlevate muudatustega

27.03.2013

27. märtsil andis Eesti suursaadik ÜRO juures Margus Kolga ÜRO õigusküsimuste asepeasekretärile Patricia O'Brienile New Yorgis üle Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimiskirja. Põhiosas käsitlevad muudatused agressioonikuritegu.

Üleandmise juures viibis Rahvusvahelise Kriminaalkohtu liikmesriikide assamblee president Tiina Intelmann, kes väljendas heameelt ratifitseerimiskirja hoiuleandmise üle ja julgustas ka teisi riike Eesti eeskuju järgima.

Suursaadik Kolga sõnul on Eesti teine Euroopa Liidu riik ja viies riik maailmas, kes agressioonikuritegu puudutavad muudatused ratifitseerib. „Muudatuste eesmärk on võimaldada riikide poliitiliste ja sõjaliste juhtide kohtu alla andmist agressiooni vallapäästmise eest,“ märkis Kolga. „Samuti kaitsevad muudatused võimalikke agressiooni ohvreid,“ lisas ta.

Rahvusvaheline Kriminaalkohus saab õiguse uurida agressioonikuritegusid alates 2017. aastast tingimusel, et Kampala muudatused on ratifitseerinud 30 riiki, mistõttu on oluline, et kokkulepitud muudatused ratifitseeriks võimalikult paljud osalisriigid.

Eesti on korduvalt kutsunud riike üles ratifitseerima Rahvusvahelise Kriminaalkohtu loonud Rooma statuuti ning samuti kohtu liikmesriike ühinema Kampala muudatustega.

Selleks, et füüsilist isikut saaks agressioonikuriteo eest vastutusele võtta, peab olema toime pandud agressiooniakt. Agressioonikuritegu kujutab endast agressiooniakti kavandamist, ettevalmistamist, algatamist või elluviimist isiku poolt, kelle positsioon võimaldab tal tõhusalt kontrollida või suunata riigi poliitilist või sõjalist tegevust. Seega võivad agressioonikuriteo toime panna eelkõige riigipead ja valitsusjuhid, samuti sõjalised juhid. Agressiooniakt tähendab ühe riigi poolt sõjalise jõu kasutamist teise riigi suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse või poliitilise sõltumatuse vastu. Lisaks peab agressiooniakt oma iseloomult, raskuselt ja ulatuselt kujutama endast ÜRO põhikirja ilmset rikkumist.

2010. aasta juunis Uganda pealinnas Kampalas olid kokkuleppe saavutamisel peamisteks erimeelsusi põhjustavateks küsimusteks kohtu jurisdiktsiooni teostamise tingimused. Saavutati kompromiss, mille kohaselt võib esmajoones taotleda kohtult menetluse algatamist ÜRO Julgeolekunõukogus. Samas võib teatud tingimustel taotleda uurimise algatamist ka riik ise, samuti võib seda teha kohus omal algatusel.

Rooma statuudi Kampala muudatuste koostamise tingis asjaolu, et 1998. aastal toimunud rahvusvahelisel konverentsil, mis lõppes Rahvusvahelise Kriminaalkohtu loonud Rooma statuudi vastuvõtmisega, ei suudetud agressioonikuritegu käsitlevas kokku leppida.

Fotod: http://tinyurl.com/cugrnbw

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee