Eesti
English
Uudised »

Välisminister Urmas Paet kohtus ÜRO asepeasekretäri Jan Eliassoniga

07.03.2013

Välisminister Urmas Paet ütles New Yorgis ÜRO asepeasekretäri Jan Eliassoniga kohtudes, et õigusriikluse tugeva toetajana peab Eesti väga tähtsaks riigi tegutsemist oma kodanike heaks ning nende võimaluste edendamiseks ja kaitseks. „Koostöö Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga karistamatuse vältimiseks on väga oluline, see on eeldus kohtu võimele tagada seadust ja õiglust,“ märkis Paet. „Lubadustega õigusriiklust arendada peavad kaasnema ka reaalsed tegevused. Eesti lubadused Rahvusvahelise Kriminaalkohtu loonud Rooma statuudi täiendustega ühinemiseks ning lapse õiguste konventsiooni lisaprotokolli, mis käsitleb lapsi relvakonfliktides ratifitseerimiseks täituvad peagi,“ lisas ta.

Välisministri sõnul annab Eesti nii kahe- kui mitmepoolse koostöö käigus edasi Eesti kogemust ja õppetunde heade valitsemistavade rakendamise, valitsemise läbipaistvuse ning e-valitsemise teemadel. „Oleme valmis nõustama ka ÜROd e-valitsemise võimekuse suurendamiseks,“ lausus Paet. „Samuti toetame demokraatia olemuse mõtestamist ÜROs.“

Eesti toetab Paeti sõnul tugevalt kohustus kaitsta põhimõtet. „Rahvusvahelisel Kriminaalkohtul on tähtis roll selle põhimõtte – mis keskendub genotsiidi, sõjakuritegude, inimsusevastaste kuritegude ja etnilise puhastuse ärahoidmisele ja takistamisele – elluviimises. Kuid meie soov on, et tegemist oleks eelkõige ennetava ja heidutava vahendiga,“ ütles Paet. „ÜRO inimõiguste nõukogu liikmena pühendub Eesti ka seal kohustus kaitsta põhimõtte tähtsustamisele, kuna raskete inimsusevastaste kuritegude toimumise tõenäosus on suurem, kui inimõiguste rikkumised on juba aset leidmas,“ lisas ta.

Paet ja Eliasson rääkisid kohtumisel ka olukorrast Süürias, kus tänaseks on registreeritud juba miljon pagulast. „On traagiline, et ÜRO julgeolekunõukogus ei ole suudetud üksmeelele jõuda Süüria režiimi survestamises, sest kriis mõjutab kogu regiooni,“ lausus välisminister Paet. „Eesti on toetanud Šveitsi algatust, millega kutsutakse ÜRO julgeolekunõukogu üles volitama Rahvusvahelist Kriminaalkohut Süüria kuritegusid uurima,“ märkis ta.

Rääkides arengutest Malis tunnustas Paet ÜROd hästi ajastatud tähelepanu eest Malile ja Saheli regioonile laiemalt. „Plaanime peagi panustada ÜRO Mali demineerimise usaldusfondi. Eelmise aasta detsembris toetas Eesti ÜRO lastefondi haridusprojekti Malis,“ lisas ta.

Paet kinnitas kohtumisel Eesti toetust ÜRO arenguabisüsteemi reformile. „Eesti ja Tuneesia ÜRO suursaadikute juhtimisel jõuti 2010. aastal ÜRO arengusüsteemi reformi puudutava resolutsiooni vastuvõtmiseni. Meie eesmärk on vähendada ÜRO arenguabisüsteemi killustatust ka edaspidi,“ märkis Paet.

Fotod: http://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/sets/721576329388...

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee