Eesti
English
Uudised »

Eesti toetab ÜRO tegevust miinide vastu võitlemisel

09.03.2013

Välisminister Urmas Paet ütles New Yorgis kohtumisel ÜRO desarmeerimise kõrge esindaja Angela Kane’iga, et Eesti on ühinenud kõigi olulisimate relvastuskontrollialaste lepingutega ning on valmis oma panust ÜRO relvastuskontrolliga seotud tegevustesse suurendama, samuti soovib Eesti saada ka ÜRO desarmeerimiskonverentsi täisliikmeks.

Miinivastane tegevus on konfliktist väljuvate riikide stabiliseerimiseks ning põgenike turvaliseks naasmiseks esmavajalik. „Eesti on viimase kümne aasta jooksul toetanud ÜRO demineerimistegevusi näiteks Afganistanis, eelmisel aastal toetasime Liibüa demineerimist,“ lausus Paet. „Tänavu toetame Mali miinidest puhastamist,“ lisas ta.

Mali projekti raames toetatakse Paeti sõnul lisaks mineeritud alade puhastamisele ka ohutusalase hariduse ja ohvriabi andmist ning koordineeritakse partnerite tegevusi. „Eesmärk on vähendada lõhkemata miinidest tulenevaid riske humanitaarabi kohale toimetamiseks ja põgenike naasmiseks oma kodukohta,“ märkis ta.

Paet ja Kane rääkisid kohtumisel ka märtsi teises pooles ÜROs toimuvatest läbirääkimistest rahvusvahelise relvakaubanduslepingu (Arms Trade Treaty) üle. Eesti välisminister avaldas lootust, et kõneluste tulemusena jõutakse tugeva ja tõhusa kokkuleppe sõlmimiseni. Eesti on läbirääkimistel üks asepresidentidest.

„Loodetavasti tasub aastatepikkune töö end lõpuks ära ning kokkuleppega ühineb enamus peamistest relvaeksportijatest ja -importijatest,“ märkis Paet. Tema sõnul oleks relvakaubandusleping esimene juriidiliselt siduv rahvusvaheline kokkulepe riikide vahel, mis paneks paika kriteeriumid, millest eksportivad riigid peavad tarneotsuste tegemisel lähtuma. „See hõlmab nii relvaembargosid, illegaalset relvakaubandust, genotsiidi, inimsusevastaseid kuritegusid kui sõjakuritegusid,“ loetles ta.

Kohtumisel räägiti ka Põhja-Koreaga seonduvast ning ÜRO julgeolekunõukogu poolt neljapäeval kehtestatud uutest sanktsioonidest.

Välisminister Paet kohtus New Yorgis ka Itaalia kooliõpilastega, kes osalevad New Yorgis ÜRO tööd matkival koolitusel ning esindavad selle raames Eesti seisukohti. Paet rääkis Itaalia noortega Eesti tegevustest ÜROs, samuti Eesti majanduse olukorrast ja euroga seonduvast.

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee