Eesti
English
Uudised »

Eesti aitab ÜROl võidelda lastevastase vägivalla vastu

27.11.2012

Välisministeerium otsustas toetada ÜRO peasekretäri lastevastase vägivalla küsimuste eriesindaja tegevusi.

Kahjuks leidub välisminister Urmas Paeti sõnul lastevastast vägivalda kõikjal maailmas ja selle vägivalla vormid on väga erinevad – alates vanemliku hoolitsuse puudumisest ning lõpetades lapssõdurite värbamise ja internetivägivallaga. „Et Eesti välispoliitika üks prioriteete on laste õiguste kaitsmine, otsustas välisministeerium toetada ÜRO eriesindaja tegevusi lastevastase vägivalla vastu võitlemisel,“ märkis Paet. Välisminister lisas, et ÜRO eriesindaja on lastevastase vägivalla kõigi vormide vastu võitlemise sõltumatu eestkõneleja maailmas ja seetõttu on igati oluline tema tegevusi toetada.

Lastevastase vägivalla küsimuste eriesindaja ülesanne on anda riikidele igakülgset nõu ja olla lastevastase vägivalla vastu võitlemise järelvalvaja kõikjal maailmas. Eriesindaja tegeleb ka laste õiguste kaitsmise õigusaktide jõustamise, vastavate strateegiate koostamise, statistiliste andmete kogumise ning valitsuste, kodanikuühenduste ja organisatsioonide teadlikkuse tõstmisega.

Lastevastase vägivalla küsimuste eriesindaja alates mandaadi loomisest 2007. aastal on Marta Santos Pais.

Eriesindaja raporteerib oma tegevusest kord aastas ÜRO Inimõiguste Nõukogule ja ÜRO Peaassambleele ning koostab lisaks temaatilisi raporteid. Eriesindaja tööd rahastatakse praegu vabatahtlikest annetustest ja  administratiivset tuge pakub ÜRO Lasteorganisatsioon UNICEF.

Välisministeerium eraldab ÜRO peasekretäri eriesindaja lastevastase vägivalla küsimustes (Special Representative of the UN Secretary-General on Violence against Children) 2013. aasta tegevuste toetuseks 30 000 eurot.

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee