Eesti
English
Uudised »

Eesti on rahvusvahelise kriminaalkohtu töö aktiivne toetaja

27.10.2011

Nr 341-E

Välisministeeriumi juriidiliste küsimuste asekantsler Lauri Bambus ütles eile New Yorgis rahvusvahelise kriminaalkohtu (International Criminal Court, ICC) aastaaruande arutelul ÜRO peaassambleel, et kohtu liikmesriikide arvu järjekindel kasv näitab suurenevat poliitilist tahet võidelda karistamatusega raskete rahvusvaheliste kuritegude valdkonnas. Oktoobris ühines kriminaalkohtu Rooma statuudiga 119. riik. „Eesti peab positiivseks Rooma statuudiga ühinenud riikide arvu kasvu. Eesmärgiks on jõuda kõikide maailma riikide ühinemiseni statuudiga ja kohtu jurisdiktsiooni ülemaailmse kehtivuseni,“ märkis ta.

Asekantsler Bambuse sõnul on ICC Eesti jaoks olnud üks rahvusvahelisi prioriteete kohtu Rooma statuudi alusel loomisest alates ning meie eesmärk on osaleda aktiivselt kohtu töö toetamises. „Pärast konsultatsioone kõigi ICC liikmesriikidega on suursaadik Tiina Intelmanni kandidatuur esitatud järgmiseks kolmeks aastaks kohtu liikmesriikide assamblee presidendi kohale,“ ütles Bambus. „Suursaadik Intelmanni kandidatuur on plaanis kinnitada 12. detsembril New Yorgis algaval ICC liikmesriikide assamblee kohtumisel,“ lisas ta

Asekantsleri sõnul leiavad peagi aset suured muutused ka kohtu juhtimises. Detsembris valivad kohtu liikmesriigid uue prokuröri, mis mõjutab oluliselt kohtu toimimist. Lisaks valitakse kuus uut kohtunikku. „Kohtu tõhusa toimimise seisukohalt on oluline, et valitaks kohtunikud, kellel on olemas nii juriidiline kompetentsus kui ka praktiline kogemus kriminaalõiguse vallast,“ lisas ta.

ICC tööst rääkides rõhutas Bambus ka seda, et kohtu töös edu saavutamise üheks võtmeks on koostöö regionaalsete organisatsioonidega. „Kuna kohus on aktiivne maailma eri paikades, on vajalik avatud ja konstruktiivne dialoog ICC, regionaalsete organisatsioonide ja riikide vahel selleks, et ehitada vastastikust usaldust ning hoida ära vääritimõistmist,“ lisas ta.

Asekantsler Bambus viibib New Yorgis 24.-28.oktoobril ÜROs toimuva rahvusvahelise õiguse nädala raames. Ta osaleb mitmetel rahvusvahelise õigusega seotud nõupidamistel ja aruteludel, samuti on tal mitmeid kahepoolseid kohtumisi rahvusvahelise kriminaalkohtu kohtunikukandidaatidega.

* ICC jurisdiktsiooni alla kuuluvad genotsiid, inimsusevastased kuriteod ning sõjakuriteod. ICC alustab menetlust, kui siseriiklikud kohtud ei ole võimelised või ei soovi nende kuritegude toimepanijaid vastutusele võtta. Kohus võib menetlust alustada ka ÜRO julgeolekunõukogu soovil. Vastavalt eelmisel aastal Ugandas Rooma statuudi ülevaatekonverentsil tehtud otsusele saab kohus alates 2017. aastast menetleda ka agressioonikuritegusid. Rahvusvaheline kriminaalkohus tegutseb Haagis. Kohtu 18 kohtunikku ja prokurör valitakse liikmesriikide poolt.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS 637 7654 533 66 159 pressitalitus@mfa.ee
www.mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee