Eesti
English
Uudised »

Eesti noori oodatakse kandideerima tööle ÜROsse

13.07.2011

Nr 245-E

Eesti osaleb sel aastal Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) noorte ametnike programmis, mille kaudu värvatakse maailma ühte suurimasse rahvusvahelisse organisatsiooni tööle uusi töötajaid. Seekord soovib ÜRO leida erinevatele ametikohadele kuni 32-aastaseid kõrgharidusega noori maailma eri riikidest, sealhulgas ka Eestist.

Maailmaorganisatsiooni saavad tööle kandideerida kõik Eesti kodanikud, kes on sündinud pärast 1. jaanuari 1979. Kandideerimise eelduseks on ka vähemalt kõrgkooli esimese astme diplomi olemasolu ja inglise või prantsuse keele valdamine. Eelnev töökogemus ei ole vajalik. Sel aastal saab kandideerida tööle ametikohtadele, mis on seotud halduse, humanitaarküsimuste, avaliku info ja statistika valdkonnaga.

Avaldusi saab esitada kuni 10. septembrini 2011. Pärast avalduste läbivaatamist kutsutakse sobivad kandidaadid eksamile ja intervjuule. Kirjalik eksam toimub 7. detsembril 2011. Parimad eksami sooritajad saavad kutse intervjuuvooru, mille edukale läbimisele järgnebki tööpakkumine ÜRO sekretariaadis, allorganisatsioonides, fondides või missioonide juures.

Eesti välisministeerium ja Eesti alaline esindus ÜRO juures soovitavad kõigil noortel, kes on huvitatud tööst ÜROs, kindlasti esitada oma sooviavaldus kandideerimiseks. Viimane kord avanes selline võimalus 15 aasta eest.

Lisainfo ÜROsse kandideerimise kohta:

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE

http://www.facebook.com/UN.Careers
http://twitter.com/un_careers
http://linkd.in/un_careers
http://www.youtube.com/watch?v=k-MEIkzPMmE
http://www.youtube.com/watch?v=Z0pmqenzppc

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
pressitalitus@mfa.ee
www.vm.ee

 

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee