Eesti
English
Uudised »

Välisminister Paet: Konfliktipiirkondade inimesed vajavad enim abi

21.09.2010

New Yorgis töövisiidil viibiv välisminister Urmas Paet pidas ÜRO peaassambleel kõne maailma arengueesmärkidest. New Yorgis toimuval maailma arengueesmärkidele pühendatud konverentsil esinevad lisaks Eesti välisministrile ÜRO peasekretär Ban Ki-moon, Maailmapanga president Robert Zoellick, IMFi juht Dominique Strauss-Kahn, ÜRO arenguprogrammi juht Helen Clark ning mitmed riigijuhid ja ministrid.

Paet toonitas, et 2015. aastaks seatud eesmärkideni jõudmine ja maailma stabiilsuse kindlustamine on järjest suurema kahtluse all, kuni ei peeta kinni rahvusvaheliselt kokku lepitud ajakavast. „Peame arvestama, et kolmandik vaesuse kannatajatest maailmas elab just ebastabiilsetes riikides ning konfliktide tõttu on oma kodudest eemale sunnitud 42 miljonit inimest. Majandusliku kitsikusega võitlemine on seega vajalik kogu maailma stabiilsuse tõstmiseks,“ rõhutas Paet eesmärkide täitmise tähendust. „Just konfliktipiirkondadele ning sealsete inimeste, nii naiste ja laste kui meeste olukorra leevendamisele ja inimõiguste tagamisele tuleb suunatata peamised arengukoostöö ressursid,“ ütles Eesti välisminister.

Paet toonitas, et just hästi suunatud ressursid aitavad kaasa laste koolihariduse ja tervishoiuvõimaluste ning puhta joogivee kättesaadavuse kasvule, harituse tõus omakorda aga teadlikkusele võitluseks raskete haigustega nagu malaaria, tuberkuloos ja AIDS. „Ka tänapäevaste kommunikatsiooni- ja infotehnoloogia vahendite kasutamine on maailma arengueesmärkide saavutamise teenistuses,“ toonitas Paet. Paet tõi näiteid ka Eesti arengukoostöö projektidest, kus Eesti tutvustab meie e-riigi ja e-valitsuse projekte ning aitab neid juurutada näiteks Gruusias, Moldovas, Afganistanis, Palestiinas ja mitmel pool mujal.

Maailma arengueesmärgid on esimene suuremahuline vaesuse ja diskrimineerimise vähendamiseks suunatud programm. 2015. aastaks suunatud eesmärkide täitmise kohta põhjalikumalt: http://www.un.org/millenniumgoals/.

Eesti esimene arengukoostööle suunatud projekt algas 1998. aastal ning alates sellest ajast on Eesti välisministeeriumi arengukoostööle suunatud tähelepanu ja projektid süstemaatiliselt arenenud koos arengukoostööle ja humanitaarabile orienteeritud eelarveliste võimalustega.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 3085

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee