Eesti
English
Uudised »

Eesti toetab tuumajulgeoleku monitooringu edendamist

05.05.2010

Välisminister Urmas Paet ütles tuumarelva leviku tõkestamise ülevaatekonverentsil New Yorgis, et tuumarelvastuse piiramine peab toimuma paralleelselt kindlustavate meetmete kujundamisega, et oleks tagatud läbipaistvus ja kindlus ka tsiviilotstarbeks kasutatava tuumamaterjali osas.

Esinedes ÜRO peakorteris märkis Paet, et tuumarelvastuse piiramise ülevaatekonverents toimub kontekstis, kus maailmas on näha positiivseid arenguid relvastuskontrolli osas, kuid sellegi poolest ei tohi unustada, et tuumarelvastuse leviku tõkestamise lepinguga (NPT) ei ole ühinenud kaugeltki kõik riigid. „Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vahel uuendatud strateegilise ründerelvastuse piiramise leping on relvastuskontrollis oluline teetähis, mis viib sammukese lähemale turvalisema maailma poole,“ sõnas Paet. „Siiski peame olema realistid. Seega toetab Eesti igati edasist tuumajulgeoleku ja vastava monitooringu edendamist. Vajalik on tõhus seire nii tuumakatsetuste kui tsiviilotstarbelise tuumaenergia kasutamise osas,“ ütles Eesti välisminister.

Paet toonitas, et tulevikku vaadates on tsiviilotstarbelisel tuumaenergial kõrge potentsiaal. „Kiirelt kasvavat tsiviilotstarbelist tuumakütuse kasutamist energeetikas saab keskkonnakaitselisest aspektist igati toetada,“ ütles Paet. „Energiajulgeolek ja kliimamuutustega võitlemine on jätkuvalt oluline siht. Et tagada tuumaenergia kasutamine vaid rahuotstarbeliselt, toetab Eesti madala rikastusastmega uraani osas energiapanga loomist Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri IAEA kontrolli all,“ sõnas ta.

Käesoleval nädalal alanud tuumarelva leviku tõkestamise ülevaatekonverentsil leiavad peamiselt käsitlemist tuumadesarmeerimise praktilised meetmed, tuumarelva leviku tõkestamise piiramine, sealhulgas julgeolekumeetmete tugevdamine ja edendamine, rahuotstarbelise tuumaenergeetika arendamine, regionaalsed küsimused nagu tuumarelvavabade tsoonide loomine, lepingust väljaastumise küsimus, lepingu universaalsus ning desarmeerimise alase hariduse arendamine maailmas.

Välisminister Paet kohtub tuumarelva leviku tõkestamise ülevaatekonverentsi raames New Yorgis ka Üldise Tuumakatsetuste Keelustamise Lepingu Organisatsiooni (CTBTO) täitevsekretäri Tibor Tothiga.

Reedel kohtub Paet Washingtonis Maailmapanga juhi Robert Zoellickiga.

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee