Eesti
English
Uudised »

Eesti välisminister esines peakõnelejana ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu kohtumisel

06.07.2009

Eesti välisminister esines peakõnelejana ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu kohtumisel

Eesti välisminister Urmas Paet ütles täna, 6. juulil Genfis ÜRO Majandus-ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC - Economic and Social Council) kõrgetasemelisel kohtumisel peetud avakõnes, et kahjuks on tervisestandardid maailmas kaugel rahuldavast ning piisavalt heatasemeliste ja kättesaadavate tervishoiuvõimaluste tagamiseks on maailmas veel palju ära teha.

ECOSOCi asepresidendi esindajana toonitas Paet, et maailma tervishoiu arendamisel edasi jõudmiseks ning aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks tuleb arendada rahvusvahelist koostööd nii ÜRO allorganisatsioonides kui valitsuste, valitsusväliste organisatsioonide ja ettevõtete vahel.

Paet tõi oma kõnes näiteid ka maailmatervisealastest edumärkidest. „Kuigi Maailma Terviseorganisatsiooni ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide koostöös on õnnestunud vähendada laste suremust ja alatoitlust, edasi on astutud samm tuberkuloosi, HIV ja malaariaga võitlemisel, on olukord näiteks Sahaara aluses Aafrikas kaugel rahuldavast,“ ütles Paet. „Tervishoiuolukorra paranemine on jätkuvalt kõige keerulisem konfliktist haaratud ning ka kõrge HIV levikuga riikides,“ märkis Paet.

Paeti sõnul on paljudes riikides laste suremus jätkuvalt väga suur. „Sama puudutab sünnitajate ja vastsündinute suremust. Igal aastal sureb pool miljonit noort naist sünnitusel või raseduse alal. 99% neist traagilistest juhtumitest on arengumaades ja võiksid olla õigeaegse ravi ja abi korral välditavad,“ lisas Paet.

Rääkides maailma tabanud majanduskriisist, rõhutas välisminister Paet, et just arenguriikidele on majanduskriis suurema löögi andnud ning sealsed tervishoiusüsteemid veelgi suurema surve alla seadnud. „Tervishoiusüsteem ei ole pelk tervendamise vahend,“ ütles Paet. „Töötavad tervishoiusüsteemid on eeldus nii haiguste vältimiseks, sotsiaalseks turvalisuseks kui seeläbi üks esimesi eeldusi majandusarengule ja tootlusele,“ rõhutas Eesti välisminister, et maailma majanduskriis on tõstnud vajaduse tagada paremat tervishoidu senisest veelgi ilmsemaks.

Eesti poolt tehtavast tõi Paet esile tööd tervishoiusüsteemi arendamiseks Helmandi provintsis. „Meie kogemus Helmandis kinnitab, et ka ekstreemsemates tingimustes tegutsedes annavad pingutused kohalike inimeste tervishoiuvõimalustele tuntavaid tulemusi,“ rääkis Paet Eesti tervishoiuekspertide tööst Afganistanis.

Majandus- ja Sotsiaalnõukogu on ÜRO peamine majandus- ja sotsiaalküsimustega tegelev organ. ECOSOCi ülesandeks on edendada majandusarengut, inimõiguste kaitset ja rahvusvahelist koostööd erinevates sotsiaalvaldkondades ning koordineerida ÜRO eriagentuuride, programmide ja fondide tegevust. Nõukogu algatab või viib läbi uurimusi, annab soovitusi, valmistab ette konventsioone ning korraldab rahvusvahelisi konverentse. ECOSOCi 54 liikmesriiki valib ÜRO Peaassamblee.

Eesti liikmelisus ECOSOCis algas 1. jaanuaril 2009 ning kestab 3 aastat, kuni 31. detsembrini 2011. 15. jaanuaril 2009 valiti Eesti ÜRO peakorteris New Yorgis ECOSOCi asepresidendiks.

Lisainfot ECOSOCi kohtumise kohta Genfis leiab aadressilt: http://www.un.org/ecosoc/

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee