Eesti
English
Uudised »

Eesti sai ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu asepresidendiks

17.01.2009

Eesti valiti 15. jaanuaril ÜRO peakorteris New Yorgis ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC - Economic and Social Council) asepresidendiks. Asepresidendi ametikohustusi täidab Eesti alaline esindaja ÜRO juures suursaadik Tiina Intelmann.

Majandus- ja Sotsiaalnõukogu tegeleb mitmete Eestile oluliste teemadega nagu arengukoostöö, inimõigused ning humanitaarküsimused. ECOSOCi liikmelisus annab Eestile võimaluse suurendada oma nähtavust rahvusvahelisel areenil, tihendada suhteid arengumaadega ja keskenduda humanitaarabi valdkonnale. Samuti saab Eesti jätkata aktiivset tegevust võrdõiguslikkuse ja naiste olukorra edendamise temaatika tugevamaks kaasamiseks ÜRO arengutegevusse.

Majandus- ja Sotsiaalnõukogu on ÜRO peamine majandus- ja sotsiaalküsimustega tegelev organ. ECOSOCi ülesandeks on edendada majandusarengut, inimõiguste kaitset ja rahvusvahelist koostööd erinevates sotsiaalvaldkondades ning koordineerida ÜRO eriagentuuride, programmide ja fondide tegevust. Nõukogu algatab või viib läbi uurimusi, annab soovitusi, valmistab ette konventsioone ning korraldab rahvusvahelisi konverentse. ECOSOCi 54 liikmesriiki valib ÜRO Peaassamblee.

Lisaks Tiina Intelmannile on ECOSOCi asepresidentideks ka Malaisia, El Salvador ja Mauritaania esindajad.

Eesti liikmelisus ECOSOCis algas 1. jaanuaril 2009 ning kestab 3 aastat, kuni 31. detsembrini 2011

Eesti on esitanud ka oma kandidatuuri saamaks 2012. aastal ÜRO Inimõiguste Nõukogu (Human Rights Council) ja 2020. aastal ÜRO Julgeolekunõukogu (Security Council) liikmeks.

Lisainformatsiooni ECOSOCi kohta leiab aadressilt: http://www.un.org/ecosocVÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 3085
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee