Eesti
English
Uudised »

Eesti sai ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu liikmeks

23.10.2008

Kolmapäeval, 22. oktoobril valiti ÜRO peakorteris New Yorgis Eesti esmakordselt ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC - Economic and Social Council) liikmeks. Eesti liikmelisus ECOSOCis algab 1. jaanuaril 2009 ning kestab 3 aastat, kuni 31. detsembrini 2011. 

Majandus- ja Sotsiaalnõukogu tegeleb mitmete Eestile oluliste teemadega nagu arengukoostöö, inimõigused ning humanitaarküsimused. Välisminister Urmas Paeti sõnul saab Eesti ECOSOCis keskenduda humanitaarabi teemadele, jätkates meie humanitaarabi profiili hoidmist ning tõstmist. "Samuti annab liikmelisus Eestile võimalusi suurendada oma nähtavust rahvusvahelisel areenil, tihendada suhteid arengumaadega ning jätkata aktiivset tegevust võrdõiguslikkuse ja naiste olukorra edendamise tugevamaks kaasamiseks ÜRO arengutegevusse," ütles välisminister.

Majandus- ja Sotsiaalnõukogu on ÜRO peamine majandus- ja sotsiaalküsimustega tegelev organ. ECOSOCi ülesandeks on edendada majandusarengut, inimõiguste kaitset ja rahvusvahelist koostööd erinevates sotsiaalvaldkondades ning koordineerida ÜRO eriagentuuride, programmide ja fondide tegevust. Nõukogu algatab või viib läbi uurimusi, annab soovitusi, valmistab ette konventsioone ning korraldab rahvusvahelisi konverentse. ECOSOCi 54 liikmesriiki valib ÜRO Peaassamblee.

Eesti on esitanud ka oma kandidatuuri saamaks 2012. aastal ÜRO Inimõiguste Nõukogu (Human Rights Council) ja 2020. aastal ÜRO Julgeolekunõukogu (Security Council) liikmeks.

Lisainformatsiooni ECOSOCi kohta saab aadressilt: http://www.un.org/ecosoc/VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 3085
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee