Eesti
English
Uudised »

Urmas Paet: hariduse kättesaadavusel ja AIDSi leviku tõkestamisel on Aafrika arengus võtmetähtsus

23.09.2008

Välisminister Urmas Paet rõhutas esmaspäeval, 22. septembril Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee raames toimunud Aafrika arengu teemalisel ümarlaual, et suurimad väljakutsed, mille lahendamisele tuleb Aafrikas kaasa aidata, on AIDSi leviku tõkestamine ja koolihariduse kättesaadavuse suurendamine. „Aafrika tulevikule on olulisimad investeeringud haridusse, mis on arengu- ja humanitaarabi saavate Aafrika riikide ühiskondade arendamise võti,” osutas välisminister Paet oma sõnavõtus.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on AIDS endiselt põhiline suremuse põhjus Aafrikas. „AIDSi vastu võitlemisel peame suunama enam tähelepanu just kõige haavatavamatele ühiskonnagruppidele, et kõige tulemuslikumalt piirata haiguse edasist levikut Aafrikas,” märkis Paet. „2007. aastal põdes Aafrika elanikest AIDSi hinnanguliselt 21 kuni 24 miljonit inimest, iga-aastaseks uute nakatunute arvuks hinnatakse aga 1,7 miljonit,” lisas välisminister.

Alates 1994. aastast on Aafrika riikide keskmine aastane majanduskasv olnud 5% lähedal ning riikidesse tehtavad välisinvesteeringud on ületamas antava arenguabi mahtu. Siiski tunnistasid maailma riigipead ja ÜRO peasekretär Ban Ki-moon tänasel Aafrika arengu temaatikale pühendatud päeval ÜROs, et kahjuks on kasvunumbrid paljude aafriklaste jaoks vaid teooria, mille tulemusi igapäevases elus ei tunta. Ükski riik ei ole aastal 2000 ÜRO riikide poolt seatud Aastatuhande Arengueesmärkide täitmise graafikus, tõdesid riikide esindajad.

Eesti on alates 1998. aastast järjekindlalt kasvatanud osalemist rahvusvahelise arengu- ja humanitaarabi andmises. Eesti on osaline Aafrika riikidele suunatud abis looduskatastroofide ja sõjaliste konfliktide piirkondades erinevate Euroopa Liidu ja ÜRO programmide kaudu.

ÜROs sõnastati aastal 2000 Aastatuhande Arengueesmärgid, mille eesmärk on võidelda vaesuse, töö- ja toidupuuduse ning selle tagajärgedega Aafrika riikides, et need riigid ei sõltuks enam rahvusvahelisest abist.

Teisipäeval, 23 septembril avatakse ÜRO Peaassamblee debattide sessioon, lisaks osaleb välisminister Urmas Paet Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni välisministrite kohtumisel ning Iraagi missioonil osalevate rahvusvahelisse koalitsiooni kuuluvate riikide kohtumisel. Ka on Eesti, Läti ja Leedu välisministritel teisipäeval kokkusaamine Ameerika Ühendriikide välisministri asetäitjaga poliitilistes küsimustes William Burnsiga.

Ühtlasi toimuvad homme Eesti delegatsiooni kohtumised Senegali ja Svaasimaa esindajatega. Viimati maininud kohtumise päevakorras on ka diplomaatiliste suhete sõlmimine kahe riigi vahel. Lisaks kohtub välisminister Paet New Yorgis Ameerika Juudi Komitee esindajatega. Ameerika Juudi Kongressi delegatsiooniga kohtus välisministeeriumi poliitikadirektor Clyde Kull esmaspäeval.

Aafrika arenguvajaduste teemal pikemalt: http://www.un.org/ga/president/62/ThematicDebates/adnhlm.shtml

Aastatuhande arengueesmärkidest:
http://www.undp.org/mdg/basics.shtml

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 3085
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee