Eesti
English
Uudised »

Suursaadik Tõnis Nirk sai UNITARi halduskogu liikmeks

12.12.2007

Eesti suursaadik ÜRO peakorteri ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis Tõnis Nirk valiti kaheks aastaks ÜRO Koolitus- ja Uurimisinstituudi (UNITAR - United Nations Institute for Training and Research) halduskogu esimeheks.

Halduskogu on UNITARi juhtorgan, mille liikmed nimetab ÜRO peasekretär. Lisaks nimetatud liikmetele kuuluvad sinna ex-officio ÜRO peasekretär, peaassamblee president, ECOSOCi president ja UNITARi tegevdirektor.

Halduskogu kujundab põhimõtted ja poliitikad, mida UNITAR oma tegevuses peab järgima, kinnitab rahaliste vahendite kasutamise tingimused ja protseduurid ning eelarve. Halduskogu peab heaks kiitma ka UNITARi tööprogrammi ning kinnitama tingimused, mille alusel soovijad saavad õppeprogrammides osaleda.

UNITAR on ÜRO koolitusasutus, kus õpivad lühi- ja pikaajalistel kursustel ÜRO liikmesriikide diplomaadid ja avaliku sektori esindajad. Kolm põhilist koolitusvaldkonda on rahu, julgeolek ja diplomaatia; avalik haldus (mille all on Ivar Tallo juhitav e-halduse programm) ja keskkond.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee