Eesti
English
Uudised »

Välisministeerium toetab Iraagi pagulasi ja sisepõgenikke

14.04.2007

Välisministeerium toetab ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti (UNHCR -The United Nations High Commissioner for Refugees) programmi, mille raames on kavas parandada nii Iraagi pagulaste kui ka riigisiseselt ümberasustatud elanike olukorda. Välisminister Urmas Paet kirjutas alla käskkirjale, mille kohaselt eraldatakse projekti elluviimiseks välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabiks ette nähtud vahenditest 400 000 krooni.

Välisminister Urmas Paeti sõnul toob vägivalla ja konfliktide jätkumine Iraagis pidevalt kaasa uusi inimohvreid ning paljude iraaklaste sotsiaal-majanduslik olukord on ebastabiilse julgeoleku tõttu väga halb. „Selline olukord on tinginud paljude iraaklaste lahkumise oma kodudest,” ütles Paet. „Aidates kaasa Iraagi pagulaste olukorra leevendamisele, parandame seeläbi ka nende võimalusi normaalse elu juurde tagasipöördumiseks,” lisas ta.

Iraagi pagulasi on kokku ligi 2 miljonit. Rahvusvaheliste organisatsioonide hinnangul on käesoleval hetkel iga kaheksas iraaklane pagulane. Suure osa pagulastest moodustavad naised ja lapsed, palju on ka vanureid. Pagulastel on piiratud meditsiiniabi kasutusvõimalus ning enamikul lastest puudub võimalus koolis käia. Samuti on tungiv vajadus ajutiste varjupaikade loomiseks.

Iraagi pagulaste probleem on suurim humanitaarkriis, mis on Lähis-Ida tabanud alates 1948.a. toimunud sõjast Palestiina-Iisraeli aladel. Riigisiseselt võib ümberasunute arv jõuda UNHCR hinnangul 2007. aasta jooksul 2,7 miljonini.

Varem on Eesti toetanud Iraagi humanitaarkriisi leevendamist Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC), ÜRO Humanitaarabi Koordineerimise büroo (OCHA) ja ÜRO Lastefondi (UNICEF) kaudu.

Arengu- ja humanitaarabivahendite maht välisministeeriumi eelarves on 2007. aastal 23 miljonit krooni.

Täpsed projektikirjeldused ja ülevaade varasemate aastate arengukoostöö projektidest on välisministeeriumi kodulehel:
http://www.vm.ee/est/kat_425/5084.htmlVÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654 50 94 645
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee