Eesti
English
Uudised »

Eesti valiti ÜRO pagulaste olukorra ja säästva arenguga tegelevate organite liikmeks

26.04.2007

Kolmapäeval, 25. aprillil valis ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC -UN Economic and Social Council) New Yorgis Eesti kahe ÜRO allorgani - ÜRO pagulaste ülemvoliniku programmi täitevkomitee ning ÜRO jätkusuutliku arengu komisjoni liikmeks.

Kuulumine ÜRO pagulaste ülemvoliniku (UNHCR - UN High Commissioner for Refugees) programmi täitevkomiteesse suurendab Eesti võimalusi osaleda ÜRO pagulaste ameti tegevuse kavandamisel. Alates 2000. aastast on Eesti toetanud UNHCRi tegevust nii regulaarsete iga-aastaste annetustega kui ka toetustega UNHCRi abioperatsioonidele konkreetsetes riikides. Sel aastal on Eesti abi läinud UNHCRi kaudu Lõuna-Sudaani pagulastele ja sisepõgenikele.

53-liikmeline säästva arengu komisjon (CSD - Commission on Sustainable Development) on üks ÜRO kesksetest keskkonnateemalistest foorumitest, mis jälgib riikide tegevust 1992. aasta Rio de Janeiros kokkulepitud keskkonnaeesmärkide saavutamisel maailma majandusliku ja sotsiaalse arengu juhtimisel säästlikkuse suunas. Säästva arengu komisjoni iga-aastastel keskkonnaministrite kohtumistel otsustatakse edasised sammud üleilmsete keskkonnaprobleemide, sealhulgas kliimamuutuste ja energiakindlustatusega seotud küsimuste lahendamisel.

Riikide liikmelisus UNHCRi täitevkomitees on tähtajatu, ÜRO säästva arengu komisjoni liige on Eesti 2008 kuni 2011.

Ülevaade Eesti arengukoostöö projektidest, sealhulgas UNHCRi raames antud humanitaarabist on saadaval välisministeeriumi kodulehel aadressil:

http://www.vm.ee/est/kat_425/.Lisainfot:

ÜRO pagulaste ülemvoliniku programm: www.unhcr.org  

ÜRO jätkusuutliku arengu komisjon: www.un.org/esa/sustdev/csd  VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee