Eesti
English
Uudised »

Välisministeerium toetab ÜRO kaudu põlisrahvaid

15.07.2007

Välisminister Urmas Paet kirjutas alla käskkirjale, mille kohaselt teeb välisministeerium ÜRO põlisrahvaste fondi, ÜRO põlisrahvaste kümneaastaku fondi ja ÜRO põlisrahvaste foorumi tegevuse toetuseks vabatahtliku annetuse 800 000 krooni ulatuses. Kõnealune summa eraldatakse välisministeeriumi eelarves arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest.

Välisminister Urmas Paeti sõnul toetab ÜRO fondide ja foorumi tegevus põlisrahvaste õigust enesemääramisele ja iseolemisele. „Annetuste tegemist jätkates astume tegelikke samme põlisrahvaste toetamiseks ja aitame kaasa nende keelte, kultuuride ja identiteedi säilimisele,” ütles Paet.

Eesti on toetanud ÜRO põlisrahvaste fondi ja ÜRO põlisrahvaste kümneaastaku fondi tegevust alates 1996. aastast.

Põlisrahvaste fondi eesmärk on toetada põlisrahvaste organisatsioonide ja kogukondade osalemist erinevate põlisrahvaste olukorda käsitlevate töögruppide töös.

Põlisrahvaste kümneaastaku fondi eesmärk on rahastada põlisrahvaste õiguste kaitseks läbiviidavaid projekte. Fond jätkab oma tegevust juba teisel kümneaastakul (2005-2014).

Põlisrahvaste foorum on nõuandva õigusega organ ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu juures. Põlisrahvaste foorumi temaatika hõlmab põlisrahvaste majanduslikku ja sotsiaalset arengut, nende kultuuri-, haridus- ja tervisealaseid õigusi ning inimõigusi.

Arengu- ja humanitaarabivahendite maht välisministeeriumi eelarves on 2007. aastal 23 miljonit krooni.

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee