Eesti
English
Uudised »

ÜROs olid kõne all soolise võrdõiguslikkuse küsimused Eestis

25.07.2007

Teisipäeval, 24. juulil tutvustas Eesti New Yorgis ÜRO naiste diskrimineerimise kaotamise komitee 39. istungjärgul Eesti neljandat perioodilist aruannet naiste diskrimineerimise kaotamise konventsiooni täitmise kohta. Eesti delegatsiooni juhtis suursaadik Marina Kaljurand.

Suursaadik Kaljurandi sõnul oli dialoog komiteega väga konstruktiivne ja komitee tõstis esile mitu positiivset arengut Eestis. „Võrdõiguslikkuse seadus on vastu võetud, tööd on alustanud võrdõiguslikkuse volinik, õiguskantsleri volitusi on laiendatud, inimkaubanduse vastu võitlemise arengukava on vastu võetud ning välja töötamisel on lähisuhete vägivalla ennetamise ja tõkestamise arengukava,” loetles Kaljurand komitee poolt tunnustamist leidnud samme. „Komitee hinnangul on eestlaste suhtumises võrdõiguslikkuse küsimusse toimunud muutused paremuse poole, kuigi endiselt valitsevad ühiskonnas paljud stereotüübid,” lisas ta.

Veel arutati istungil soolist palgavahet, naisprofessorite vähesust, tervishoiustatistikat, naiste osalemist poliitikas, naiste olukorda maapiirkondades, stereotüüpe haridusvalikutes ja naiste kasvavat osakaalu HIV/AIDSi nakatanute hulgas. Pärast aruande esitamist, ootab Eesti komitee soovitusi.

Kõik konventsiooniga ühinenud riigid on kohustatud esitama perioodilisi aruandeid seadusandlike, kohtu-, haldus- ja muude meetmete kohta, mida nad on rakendanud konventsiooni täitmiseks. Samuti antakse aruannetes ülevaade saavutatud edusammudest. Aruanded esitatakse naiste diskrimineerimise kaotamise komiteele, mis koosneb 23 sõltumatust eksperdist. Komitee vaatab aruanded läbi oma iga-aastasel istungjärgul. Eesti esitas oma esimese koondaruande juunis 2001.

Eesti Vabariik ühines ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide kaotamise konventsiooniga 26. septembril 1991. Konventsiooni eesmärk on tagada võrdõiguslikkuse ja inimväärikuse põhimõtte austamine ning naiste ja meeste võrdne osalemine oma riigi poliitilises, ühiskondlikus ja majanduselus. Konventsioonis keelustatakse naiste diskrimineerimine ning kohustatakse sellega ühinenud riike võtma kasutusele erinevaid meetmeid naistevastase diskrimineerimise lõpetamiseks. Praeguseks on konventsiooniga ühinenud 185 riiki.

New Yorgi ÜRO peakorteris 23. juulist 10. augustini toimuval komitee 39. istungjärgul tulevad lisaks Eesti aruandele arutlusele veel Ungari, Norra, Liechtensteini, Uus-Meremaa jt riikide aruanded. Lähipäevil on oodata komitee tavapäraseid kokkuvõtvaid soovitusi.

Eesti esimene koondaruanne kui ka neljas perioodiline aruanne on kättesaadavad aadressil:
http://www.vm.ee/est/kat_475/4501.html


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645
pressitalitus@mfa.eeTopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee