Eesti
English
Uudised »

Eesti toetab ÜRO eriesindaja ettepanekuid Kosovo staatuse määratlemiseks

30.03.2007

Reedel, 30. märtsil osaleb välisminister Urmas Paet Euroopa Liidu välisministrite mitteametlikul Gymnich kohtumisel Bremenis.

Gymnich kohtumise esimesel päeval arutasid EL välispoliitikajuhid Lääne-Balkaniga seonduvaid teemasid, põhitähelepanuga Kosovo staatuse protsessi edasisel käigul ja ELi ning Serbia vahelistel suhetel. Teise teemana on arutuse all Euroopa naabruspoliitika tugevdamine.

Eesistuja Saksamaa hinnangul on Euroopa Liidu ühtsus Kosovo staatuse küsimuses keskse tähtsusega. ELi välisministrid tunnustasid ÜRO eriesindajat Martti Ahtisaarit tehtud too eest ja avaldasid lootust, et ÜRO Julgeolekunõukogu jõuab Kosovo staatuse küsimuses üksmeelele.

Välisminister Urmas Paet ütles oma sõnavõtus, et Eesti toetab tugevalt ÜRO eriesindaja Martti Ahtisaari ettepanekuid Kosovo tulevase staatuse osas ja tema poolt pakutud ajakava. "Kosovo lõpliku staatuse määramisel on käesolev aasta otsustava tähtsusega ning edasine viivitamine võib kaasa tuua ebastabiilsuse Kosovos ja kogu Lääne-Balkani piirkonnas," märkis Paet.

Eesti välisministri sõnul on Kosovo jätkusuutlikuse tagamiseks äärmiselt oluline ELi tihe koostöö NATO ja Ameerika Ühendriikidega. "Euroopa Liit, NATO ja USA peavad olema üksmeelsed ja tegutsema koordineeritult," leidis Paet. Välisminister lisas, et rahvusvaheliste jõudude kohalolek Kosovos on endiselt vajalik. "Euroopa Liidu tsiviilmissioon tuleb põhjalikult ettevalmistada ning Eesti kavatseb anda oma panuse missiooni õnnestumisse," rõhutas ta.

Rääkides Euroopa Liidu ja Serbia vaheliste suhete tulevikust leidsid EL välispoliitikajuhid, et Serbia teemaline arutelu on väga vajalik.

Eesti välisministri hinnangul on üks kõige komplitseeritumaid ELi ees seisvaid ülesandeid leida viis, kuidas taasalustada stabilisatsiooni ja assotsatsioonilepingu läbirääkimisi. "Selge see, et me ei saa ignoreerida nõuet teha täielikku koostööd rahvusvahelise kriminaaltribunaliga," ütles Paet oma sõnavõtus. "Samas tuleb koostöö nõudele kindlaks jäädes teha praktilisi samme motiveerimaks Serbiat Euroopa Liidu kursil püsima," tõdes ta. EL valispoliitikajuhtide meelest on viisalihtsus kindlasti üks sellistest sammudest.

Eesti välisministri arvates on üheks võimalikuks viisiks anda Serbiale selge Euroopa Liidu perspektiiv. "Peame tõsiselt Serbiat julgustama oma Euroopa Liidu suunalisi püüdlusi ellu viima," toonitas ta.

Välisministrite kohtumine jätkub reede õhtupoolikul Euroopa naabruspoliitika aruteluga. Laupäeval on kõne all Lähis-Ida rahuprotsess ja Iraan.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee