Eesti
English
Uudised »

Välisministeerium toetab Eesti noorte osalemist maailmahariduse projektis

11.04.2007

Välisministeerium toetab 406 900 krooni ulatuses maailmahariduse projekti GLEN (Global Education Network of Young Europeans), mis pakub Eesti noortele võimaluse vabatahtlikuna arenguriike aidata. Välisminister Urmas Paet kirjutas alla käskkirjale, mille kohaselt eraldatakse see summa välisministeeriumi eelarves arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest.

Urmas Paeti sõnul aitab projekt tõsta Eesti inimeste teadlikkust probleemidest vaesemates riikides ning arengukoostöö olulisusest riikide ja rahvaste vahelises suhtlemises. „Noorte lühiajaline töötamine arengumaades aitab paremini mõista ja välja selgitada sealseid probleeme ning seeläbi tõhustada jõupingutusi nende lahendamisel,” ütles Paet.

GLEN projekti viib Eestis ellu MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud. Selle raames osalevad viis Eesti noort kolmekuulistes kogukonnaprojektides. Neil on võimalik teha oma erialast tööd ühes arenguriigis, omandada kultuurivahetuse ja koostöö kogemus ning teavitada Eesti üldsust arengumaade probleemidest.

Eesti osaleb 2007. aastal GLENi raames kodusõjast naasnute lõimumise projektis Ugandas, maaturismi edendamise projektis Gruusias, maapiirkondade kommunikatsioonikorraldust tõhustavas projektis Indias, orgaanilise põllumajanduse alases projektis Moldovas ning õiglase kaubanduse projektis Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Maailmahariduse projekti GLEN algatas 2003. aastal maailmaharidusega tegelev Saksa organisatsioon ASA. GLENi eesmärgiks on edendada solidaarset, õiglasemat ja säästlikku maailmakäsitlust Euroopa noorte seas vabatahtliku töö abil arenguriikides. GLENi partnerorganisatsioonide tegevusvaldkonnaks on teavitustöö arengumaade probleemidest ja riikide vastastikusest sõltuvusest ja selle mõjudest.

Arengu- ja humanitaarabi vahendite maht välisministeeriumi eelarves 2007. aastal on 23 miljonit krooni.

Täpsed projektikirjeldused ja ülevaade varasemate aastate arengukoostöö projektidest on välisministeeriumi kodulehel.

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee