Eesti
English
Uudised »

Eesti suursaadik ÜRO juures valiti ÜRO naiste arenguprogrammi (UNIFEM) nõuandvasse komiteesse

18.12.2006

Reedel, 15. detsembril valis ÜRO Peaassamblee Eesti suursaadiku ÜRO juures Tiina Intelmanni kolmeks aastaks ÜRO naiste arenguprogrammi (UNIFEM) nõuandvasse komiteesse.

UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) nõuandev komitee koosneb viiest liikmest ja seda juhib hetkel Jordaania suursaadik ÜRO juures prints Zeid Raad. Tiina Intelmann esindab nõuandvas komitees kogu Ida-Euroopa regiooni riike.

Eesti on ka UNIFEMi doonorriik, 2007. aastaks annetati organisatsioonile 150 000 krooni. Naiste õiguste edendamine ja vaesuse vähendamine on üheks Eesti arengukoostöö prioriteediks ning UNIFEMi tegevuste toetamine on üheks võimaluseks selle eesmärgi saavutamisel.

ÜRO naiste arenguprogramm on ÜRO allorganisatsioon, mille missioon on anda rahalist ja tehnilist abi programmidele ning strateegiatele, mis edendavad naiste otsustusõigust ja soolist võrdsust ühiskonnas. Pidades olulisemaks naiste inimõiguste eest seismist, on UNIFEM fokusseerinud oma tegevuse neljale strateegilisele alale: naiste vaesuse vähendamine, naiste vastu suunatud vägivalla lõpetamine, HIV/AIDS leviku tõkestamine naiste ja tütarlaste seas ja demokraatlikus juhtimises soolise võrdsuse poole püüdlemine.

ÜRO naiste arenguprogrammi tegevusega on võimalik lähemalt tutvuda organisatsiooni koduleheküljel: www.unifem.org


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee