Eesti
English
Uudised »

Välisministeerium toetab ÜRO põlisrahvaste fondide tegevust

04.10.2006

Välisministeerium otsustas vabatahtliku annetuse kaudu toetada kokku 500 000 krooniga ÜRO põlisrahvaste fondi, ÜRO põlisrahvaste kümneaastaku fondi ja ÜRO põlisrahvaste foorumi tegevust. Välisminister Urmas Paet kirjutas alla käskkirjale, mille kohaselt eraldatakse kõnealune summa välisministeeriumi eelarves arengu- ja humanitaarabiks ettenähtud vahenditest.

Eesti on toetanud ÜRO põlisrahvaste fondi ja ÜRO põlisrahvaste kümneaastaku fondi tegevust alates 1996. aastast. Põlisrahvaste fondi eesmärk on toetada põlisrahvaste organisatsioonide ja kogukondade osalemist erinevate põlisrahvaste olukorda käsitlevate töögruppide töös. Põlisrahvaste kümneaastaku fondi eesmärk on rahastada põlisrahvaste õiguste kaitseks läbiviidavaid projekte. Põlisrahvaste foorumi temaatika hõlmab põlisrahvaste majanduslikku ja sotsiaalset arengut, nende kultuuri-, haridus- ja tervisealaseid õigusi ning inimõigusi. Põlisrahvaste foorum on nõuandva õigusega organ ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu juures.

Eelmainitud fondide ja foorumi tegevus aitab kaasa põlisrahvaste organisatsioonide võrgustike moodustumisele, põlisrahvaste enesemääramisõiguse ja iseolemise toetamisele ning põlisrahvaste keelte, kultuuri ja identiteedi säilimisele.

Arengu- ja humanitaarabi vahendite maht välisministeeriumi eelarves on 2006. aastal 15 miljonit krooni.

Rohkem infot arengukoostöö kohta: http://www.vm.ee/est/kat_425/


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654

pressitalitus@mfa.ee

 

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee