Eesti
English
Uudised »

ÜROs arutati Eesti aruannet rassilise diskrimineerimise konventsiooni täitmise kohta

02.08.2006

Kolmapäeval, 2. augustil tutvustas Eesti delegatsioon Genfis ÜRO rassilise diskrimineerimise likvideerimise komitee 69. istungjärgul Eesti kuuendat ja seitsmendat perioodilist aruannet rassilise diskrimineerimise konventsiooni täitmise kohta.

Eesti delegatsiooni juhi, välisministeeriumi asekantsleri Aino Lepik von Wiréni sõnul anti kohtumisel lisainformatsiooni pärast raporti esitamist Eestis toimunud arengutest, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse voliniku ametikoha loomisest. Vastati ka komitee liikmete küsimustele. "Kõne all olid muuhulgas võrdõiguslikkuse teema, sealhulgas Eesti kavad vastava seadusandluse osas, integratsioon ning õiguskantsleri roll diskrimineerimist puudutavates küsimustes," märkis asekantsler. Viimase teemaga seoses tunti huvi ka lepitusmenetluse vastu.

Komitee tunnustas Eesti aruannet ning selle koostamisel tehtud koostööd kodanikuorganisatsioonidega. Samuti toodi positiivsena välja aruande tutvustamisel toimunud aktiivne dialoog komitee ja delegatsiooni liikmete vahel.

Rahvusvaheline konventsioon rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta koostati New Yorgis 21. detsembril 1965. aastal ja see on vanim ÜRO inimõigustealane konventsioon. Eesti suhtes jõustus konventsioon 20. novembril 1991. Konventsiooni kohaselt kohustuvad osalisriigid keelama ja likvideerima rassilise diskrimineerimise kõigis selle vormides ja tagama kõigi inimeste võrdõiguslikkuse seaduse ees, tegemata vahet rassi, nahavärvuse, rahvusliku või etnilise päritolu järgi.

Kõik osalisriigid on kohustatud esitama perioodilisi aruandeid aasta jooksul peale liitumist ning edaspidi iga kahe aasta tagant seadusandlike, haldus- ja muude abinõude kohta, mille abil täidetakse konventsiooni sätteid.
Aruanded esitatakse rassilise diskrimineerimise likvideerimise komiteele, mis koosneb 18 erapooletust eksperdist.

Viimase perioodilise raporti konventsiooni täitmise kohta esitas Eesti novembris 2004.

Eesti esimese, teise, kolmanda ja neljanda perioodilise aruande arutelu toimus Genfis 15.-17. märtsini 2000. Viienda perioodilise aruande arutelu toimus Genfis 16.-19. augustini 2002.

Genfis 31. juulist kuni 18. augustini toimuval komitee 69. istungjärgul tulevad lisaks Eesti aruandele arutlusele veel Taani, Norra, Ukraina jt riikide raportid. Istungjärgu lõpupäevil on oodata komitee tavapäraseid kokkuvõtvaid soovitusi.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645
pressitalitus@mfa.eeTopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee