Eesti
English
Uudised »

Paet: ÜRO reformid peavad muutma organisatsiooni tõhusamaks

22.06.2005

Välisminister Urmas Paeti tänasel kohtumisel Iiri välisministri Dermot Aherniga Brüsselis olid peateemana kõne all ÜRO reformiga seonduvad küsimused ja neid puudutavate Euroopa Liidu ühisseisukohtade vajadus.
Ministrid rõhutasid, kui oluline on ÜRO septembrikuisel tippkohtumisel arutlusele tulev ja ÜRO peasekretäri raportile tuginev deklaratsioon. „See peab sisaldama konkreetseid otsuseid ÜRO reformimiseks ja panema paika ÜRO edasise tegevuse põhimõtted kolmes peamises valdkonnas, mis puudutavad arengut, julgeolekut ja inimõigusi,“ ütles välisminister Paet. Tema hinnangul peaks Euroopa Liit minema tippkohtumisele ühise seisukohaga, et saavutada parim võimalik tulemus.

„Eesti eesmärk on saavutada inimõiguste kaitsmise parem kooskõla kogu ÜRO tegevusega,“ ütles välisminister. „Seetõttu pooldame ka ÜRO inimõiguste ülemkomissari tihedamat seost Julgeolekunõukoguga, nagu ka ettepanekut tugevdada ülemkomissari bürood ning luua ÜRO tasemel demokraatia ülesehitamist toetav fond.“

Nii Paet kui ka Ahern avaldasid kohtumisel lootust, et Julgeolekunõukogu reformimisel arvestatakse peasekretäri kava jaotada alalised ja mittealalised kohad seal nii, et väikeriikide osalemine Julgeolekunõukogu töös on tagatud.

Välisministrid arutasid veel äsjase Ülemkogu tulemusi, eelkõige Euroopa Liidu finantsperspektiivi ja põhiseadusliku lepingu osas toimunud arvamustevahetusi.

«See, et kokkuleppeid ei tulnud, võib venitada mitme olulise projekti elluviimist struktuurifondide abil ja sellel on otsene mõju ka Eestile, » tõdes Paet. Välisministrid avaldasid kahetsust, et suurriigid nii jäigalt oma seisukohtade juures püsisid ja märkisid, et see võib tekitada raskusi nii laienemisel kui ka uute riikide liitumisel.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 317 654
50 94 645
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee