Eesti
English
Uudised »

Paet: Põlisrahvaste teema peab jääma Inimõiguste Nõukogu päevakorda

20.06.2006

Teisipäeval, 20. juunil esines välisminister Urmas Paet sõnavõtuga ÜRO vastloodud Inimõiguste Nõukogu avaistungjärgul Genfis.

Välisminister keskendus oma sõnavõtus teemadele, mida Eesti Inimõiguste Nõukogu tegevuses oluliseks peab, eriti maailma põlisrahvaste olukord ning inimkaubanduse vastane võitlus. „Põlisrahvaste õiguste teema käsitlemine peab jääma nõukogu päevakorda ning tuleb kindlustada ka põlisrahvaste endi kaasatus selle aruteludesse,” ütles Paet ÜRO uue inimõigusorgani edasisele tööle viidates. Välisminister tunnustas ka ÜRO põlisrahvaste eriraportööri tööd ning rõhutas Eesti toetust valitsuste ja põlisrahvaste esindajate arutelude tulemusel ette valmistatud põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni teksti viivitusteta vastuvõtmisele. Välisminister Paet tõstis esile ka inimkaubanduse vastast võitlust. „Oluline on teadvustada, et  inimkaubanduse vastase võitluse edu aluseks on kõigi riikide koostöö,” märkis ta.

Välisminister toonitas, et kindlustada tuleks uue Inimõiguste Nõukogu usaldusväärsus. Paeti sõnul sõltub nõukogu tõsiseltvõetavus olulisel määral selle piisavast paindlikkusest ja võimest tegelda kõigi inimõigusküsimuste, sealhulgas kiiret lahendust nõudvate olukordadega.

Välisminister kohtus Genfis mitmete kõrgete ÜRO ametnikega. Kohtumisel ÜRO Inimõiguste Ülemvoliniku Louise Arbouriga oli arutusel Inimõiguste Nõukoguga seonduv ning samuti põlisrahvaste ja inimkaubanduse teemad. Ülemvolinik rõhutas vajadust tagada kõigi ÜRO liikmesriikide panus inimõiguste kaitsesse. Välisminister Urmas Paet tunnustas ülemvoliniku tegevust ning märkis, et Eesti loodab voliniku toetusele uue nõukogu töös.

Kohtumisel ÜRO koolitus- ja uurimisinstituudi (UNITAR) tegevsekretäri Achim Halpaapiga käsitleti UNITARi ning Tallinna linna vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit. Välisminister Paet märkis, et memorandumis sisalduv idee luua Tallinna UNITARI kohalike omavalitsuste koolitamise keskus (A Network of International Training Centres for Local Authorities/Actors - CIFAL) on tunnustuseks Eestile ja Tallinnale ning avaldas lootust, et käivitatav keskus saab tulevikus üheks kanaliks Eesti-poolse arenguabi edastamisel partnerriikidesse.

Õhtul on välisministril kavas veel kohtumine ÜRO Pagulaste Abiülemvoliniku Erika Felleriga.

Inimõiguste nõukogu (Human Right Council) on ÜRO peaassamblee allorgan, mis loodi assambleel 15. märtsil 2006 vastu võetud resolutsiooniga, asendades nii senise Inimõiguste Komisjoni (Commission on Human Rights, CHR). Nõukogu loomine oli osa ÜRO 2005. a. septembris toimunud tippkohtumisel tehtud otsusteks ÜRO reformimiseks ning selle eesmärk oli tugevdada ÜRO võimet kaitsta ja edendada inimõigusi. Nõukogu esimesed 47 liiget valiti 9. mail ÜRO peaassambleel - seejuures oli valituks osutumiseks vajalik assamblee liikmete enamuse toetus. Eesti osaleb nõukogu töös vaatlejana. 19.-30. juuni kestval esimesel Inimõiguste Nõukogu kohtumisel on muuhulgas arutusel nõukogu esimese tegevusaasta töökava, samuti pannakse sellel alus uue kõikehõlmava inimõigusülevaate mehhanismi väljatöötamisele.

Välisministri kõne

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645
pressitalitus@mfa.ee

 

 

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee