Eesti
English
Uudised »

Eesti valiti ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu asepresidendiks

18.09.2015

Eesti valiti 17. septembril ÜRO peakorteris New Yorgis ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC - Economic and Social Council) asepresidendiks. Asepresidendi ametikohustusi täidab Eesti alaline esindaja ÜRO juures suursaadik Sven Jürgenson kuni 2016. aasta juuli lõpuni.
Suursaadik Sven Jürgensoni sõnul annab ECOSOCi liikmesus ja asepresidendi roll Eestile võimaluse oluliselt suurendada oma mõju ja nähtavust rahvusvaheliselt ning tihendada suhteid arengumaadega. „Samuti saab Eesti jätkata aktiivset tegevust inimõiguste, sealhulgas naiste ja laste õiguste vallas ning ka õigusriikluse, heade valitsemistavade, põlisrahvaste õiguste ja internetivabaduse alal,” sõnas suursaadik. Eesti prioriteediks on ka IKT-lahenduste võimaluste kasutamise edendamine kestlikule arengule kaasaaitamisel.
Lisaks Eesti suursaadikule Sven Jürgensonile on ECOSOCi asepresidentideks ka Šveitsi, Argentiina ja Zimbabwe esindajad. ECOSOCi president on käesoleval perioodil Lõuna-Korea alaline esindaja ÜRO juures.

ECOSOC on ÜRO peamine majandus- ja sotsiaalküsimustega tegelev organ. Selle ülesandeks on edendada majandusarengut, inimõiguste kaitset ja rahvusvahelist koostööd sotsiaalvaldkondades ning koordineerida ÜRO eriagentuuride, programmide ja fondide tegevust. ECOSOCi 54 liikmesriiki valib ÜRO Peaassamblee. ECOSOCi oluliseks funktsiooniks saab olema ka 2015. aasta järgsete kestliku arengu eesmärkide elluviimise jälgimine. Uued, kõiki ÜRO liikmesriike hõlmavad kestliku arengu eesmärgid võetakse vastu 25.-27. septembril toimuval ÜRO kestliku arengu tippkohtumisel.

Eesti liikmesus ECOSOCis algas käesoleva aasta 1. jaanuaril ning kestab kuni 31. detsembrini 2017. Eesti oli esmakordselt ECOSOCi liige aastatel 2009-2011, täites ka asepresidendi rolli.

Lisainfot ECOSOCi kohta: http://www.un.org/ecosoc

Fotod: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/albums/72157656456495543

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee