Eesti
English
Uudised »

Eesti soovib infotehnoloogiliste võimaluste kasutamist rahvusvaheliselt naiste õiguste edendamisel

12.03.2014

ÜRO peakorteris toimunud arutelul infotehnoloogia ja interneti rollist naiste õiguste edendamisel ütles välisminister Urmas Paet, et vaatamata viimase paarikümne aasta pingutustele võrdõiguslikkuse tagamiseks on naised jätkuvalt ebasoodsas olukorras. "Paljudes ühiskondades mõjutavad naiste ja tüdrukute positsiooni ning sissetulekut jätkuvalt iganenud sotsiaalsed normid ja käitumismudelid," märkis Paet. "21. sajandil on oluline kasutada infotehnoloogia võimalusi, et kinnistunud arusaamu muuta," lisas ta.

Kõige olulisem on Paeti sõnul panustada haridusse, kuna uuringute kohaselt on selge seos koolis õpitud aastate ja hilisema sissetuleku vahel. "IKT lahendused toetavad oluliselt hariduse kättesaadavust näiteks kõrvalistes piirkondades, kus puuduvad koolimajad, kuid saab kasutada veebipõhist õpet," märkis ta.

Eesti välisministri sõnul on selge seos ka väljendusvabaduse – seda nii avalikus- kui ka virtuaalruumis – ja demokraatliku kodanikuühiskonna edendamise vahel. ,,Interneti kättesaadavus aitab inimestel poliitikakujundamises osaleda," lausus Paet.

Kahjuks näitab statistika, et paljud riigid ei anna kogu rahvale interneti kasutamiseks võrdseid võimalusi. Rahvusvahelise telekommunikatsiooni liidu ITU andmetel kasutab internetti ligi 200 miljoni võrra vähem naisi kui mehi. "Eestis on infotehnoloogia võimaluste julge kasutamine aidanud kaasa nii ettevõtluse arendamisele kui kodanikuühiskonna ja kõigi sotsiaalsete gruppide kaasamisele," märkis Paet.

Internetile juurdepääsu ja sotsiaalmajandusliku arengu positiivseid seoseid ning vajadust kõigile avatud ja võrdset interneti juurdepääsu laiendamist toetada tähtsustasid arutelul ka Helen Clark, ÜRO arenguprogrammi juht, Lakshmi Puri, ÜRO naiste õiguste kaitse agentuuuri juht ning vabaühenduste esindajad. Arutelu toimus Eesti eestvedamisel koostöös Botswana ja Mongooliaga ning ÜRO soolise võrdõiguslikkuse agentuuriga UNWOMEN ja ÜRO arenguprogrammiga. Arutelu toimus ÜRO naiste staatuse komisjoni 58. istungjärgu käigus.

Eesti on praegu ka internetivabaduse koalitsiooni eesistuja ning aprilli lõpus toimub Tallinnas koalitsiooni aastakonverents teemal „Vaba ja turvaline internet kõigile“.

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee