Eesti
English
Uudised »

Eesti andis üle oma rahvusvahelise relvakaubanduslepingu heakskiitmiskirja

04.04.2014

Nr 132-E


Eesti andis ÜROs üle oma rahvusvahelise relvakaubanduslepingu (ATT) heakskiitmiskirja.

Välisminister Urmas Paeti sõnul oleks lepingu jõustumine tähelepanuväärne saavutus, sest see on esimene juriidiliselt siduv rahvusvaheline leping, mis reguleerib riikidevahelist tavarelvade eksporti, importi ja transiiti. ”Lepingu jõustudes suureneb riikide vastutus relvatarnete eest, mis aitab kaasa rahu ja julgeoleku kindlustamisele,“ ütles välisminister Urmas Paet. „Samuti kahaneb ebaseaduslik relvakaubandus ning sellega kaasnevad inimohvrid ja kannatused,“ lisas Paet.

Välisministri sõnul hukkub relvakonfliktides igal aastal üle 500 000 inimese, kellest enamus on tsiviilisikud, sealhulgas 66 000 naist ja last.

ATT-ga keelustatakse tavarelvade, laskemoona ja relvaosade tarned, kui sellega rikutakse ÜRO relvaembargosid või muid asjakohaseid siduvaid rahvusvahelisi kohustusi või kui nende relvadega võidakse panna toime inimsusevastaseid kuritegusid või sõjakuritegusid. Tarneotsuste tegemisel peavad riigid arvesse võtma nende vedude mõju rahule ja julgeolekule. Samuti peavad riigid arvestama, et relvi ei kasutataks rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste tõsisteks rikkumisteks ja rahvusvahelisele organiseeritud kuritegevusele ning terrorismile kaasa aitamiseks. Arvesse tuleb võtta ka relvade illegaalsele turule liikumise ohtu.

Välisminister Paeti sõnul on relvakaubandusleping Eestile oluline mitmel põhjusel. “Leping kontrollib rohkem suuremaid relvatarnijaid, sealhulgas agressiivsete kavatsustega riike, kui väiksemaid ja enesekaitsele keskenduvaid riike,” ütles Paet. “Kokkuleppe tulemusena peaks vähenema illegaalne relvakaubandus ja tsiviilohvrite arv konfliktipiirkondades, eriti Aafrikas, ning tugevnema rahvusvaheline julgeolek,” lisas ta.

Samuti leidis Paet, et Eesti ettevõtjatele on kasulik kui ekspordikontroll on ühtlaselt tugev kogu maailmas luues ettevõtjatele võrdsemad tingimused. “Eesti kui tugeva impordi- ja transiidikontrolliga riigi sisejulgeoleku huvides on, et kontroll oleks tugev ka teistes riikides,” lisas ta.

Eesti strateegilise kauba kontrolli korraldusse ATT suuri muudatusi ei too kuna Eesti vastava valdkonna õiguskeskkond ja praktiline korraldus vastavad juba praegu parimatele rahvusvahelistele tavadele. Eesti on valmis kas bilateraalselt või läbi Euroopa Liidu abiprogrammide jagama oma kogemusi ja teadmisi ATT rakendamisel ka teiste maailma riikidega, kes alles hakkavad looma oma riiklikku strateegilise kauba kontrolli süsteemi.

Lisaks Eestile andsid 2. aprillil New Yorgis ÜRO peasekretärile üle oma ratifitseerimiskirjad Bulgaaria, El Salvador, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Läti, Malta, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Soome, Slovakkia, Sloveenia, Suurbritannia, Taani ja Ungari.

Seni on ATT ratifitseerinud 13 riiki. Lepingu üleilmseks jõustumiseks on vajalik selle ratifitseerimine 50 riigi poolt.  

 

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND
637 7618
5695 2252
press@mfa.ee
www.vm.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee