Eesti
English

Kõned ja artiklid

29.09.2015   Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese sõnavõtt ÜRO 70. peaassamblee üldarutelul New Yorgis, 29. septembril 2015
14.09.2015   Esinduse asejuhi Minna- Liina Lind´i sõnavõtt ÜRO julgeolekunõukogu töömeetodite survegrupi ACTi nimel ÜRO Peaassamblee elavdamise resolutsiooni vastuvõtmisel, 11. september 2015
09.09.2015   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Sven Jürgensoni sõnavõtt Eesti, Läti ja Leedu nimel Peaassamblee seitsmendal mitteametlikul istungil „vastutus kaitsta“ 8. septembril 2015
30.06.2015   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt UN-Womeni istungil
18.06.2015   Esinduse asejuhi Minna-Liina Lind`i sõnavõtt ÜRO Julgeolekunõukogu avatud arutelul laste ning relvakonfliktide teemal (inglise keeles)s)
16.06.2015   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt UNICEFi istungil
09.06.2015   Välisminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnavõtt Puuetega inimeste konventsiooni osalisriikide 8.istungil
27.05.2015   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt Julgeolekunõukogu avatud arutelul ajakirjanike kaitse teemal
05.05.2015   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt Eesti, Läti ja Leedu nimel Peaassamblee üritusel kõigi II maailmasõja ohvrite mälestamise teemal
04.05.2015   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt Nepali humanitaarkatastroofi teemalisel kohtumisel
29.04.2015   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt Põlisrahvaste Püsifoorumi 14.istungil
27.04.2015   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt Julgeolekunõukogu töömeetodite survegrupi nimel Peaassamblee taaselavdmise arutelul
22.04.2015   Eesti, Läti ja Leedu ühissõnavõtt Peaassamblee kõrgetasemelisel kohtumisel radikaalse ekstremismiga võitlemise ning tolerantsuse ja leppimise teemal
15.04.2015   Eesti ja Läti ühissõnavõtt Julgeolekunõukogu avatud arutelul konfliktidega seotud seksuaalvägivalla teemal, esitas Läti esinduse asejuht Inese Freimane-Deksne
07.04.2015   Eesti sõnavõtt Julgeolekunõukogu avatud arutelul laste ja relvastatud konfliktide teemal, esitas esinduse asejuht Minna-Liina Lind
24.03.2015   Eesti sõnavõtt 3.valitustevahelistel läbirääkimistel 2015.aasta järgse arengupäevakorra teemal, esitas esinduse asejuht Minna-Liina Lind
17.03.2015   Välisministeeriumi asekantsler Marina Kaljurand`i sõnavõtt Naiste staatuse komisjoni 59.istungi üldarutelul
03.03.2015   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt Peaassamblee elustamiskõneluste esimesel kohtumisel
23.02.2015   Eesti alalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt Julgeolekunõukogu avatud arutelul „Rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamine: peegeldades ajalugu ja kinnitades üle oma tugev pühendumus ÜRO Harta eesmärkidele ja põhimõtetele“
05.02.2015   Eesti Alalise esinduse ÜRO juures, Kristel Lõuk'i sõnavõtt UNICEFí istungil
03.02.2015   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt UNICEFi 2015.aasta esimesel istungil
30.01.2015   Eesti ja Läti ühissõnavõtt Julgeolekunõukogu avatud arutelul tsiviilisikute kaitse teemal
22.01.2015   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt Peaassamblee antisemitismi vastu võitlemisele pühendatud kohtumisel
19.01.2015   Eesti ja Läti ühissõnavõtt Julgeolekunõukogu avatud arutelul arengu, rahu ja julgeoleku teemal
 «  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  » 
© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee