Eesti
English

Kõned ja artiklid

17.12.2014   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt ÜRO Hädaabi keskfondi panustamiskonverentsil (inglise keeles)
08.12.2014   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt kestliku arengu rahastamise ekspertgrupi aruande vastuvõtmine ÜRO peaassambleel
21.11.2014   Eesti alalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt Julgeolekunõukogu aastaraporti arutelu ÜRO peaassambleel
31.10.2014   Eesti alalise esindaja ÜRO juures, Magus Kolga sõnavõtt Peaassambleel Rahvusvahelise Kriminaalkohtu aruande teemal
30.10.2014   Eesti alalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt Peaassambleel Ida-Euroopa riikide grupi nimel
28.10.2014   Eesti ja Läti ühissõnavõtt Julgeolekunõukogu avatud arutelul teemal "Naised, rahu ja julgeolek", esitas Eesti Vabariigi välisminister Urmas Paet (inglise keeles)
27.10.2014   Eesti, Läti ja Leedu ühissõnavõtt 1.komitee regionaalse desarmeerimise ja julgeoleku teemal
10.10.2014   Eesti alalise esinduse ÜRO juures juriidlise nõuniku Gert Auväärti sõnavõtt Peaassamblee 69.istungil teemal "Õigusriiklus riiklikul ning rahvusvahelsiel tasandil"
26.09.2014   Toomas Hendrik Ilves Columbia Ülikoolis
24.09.2014   Välisminister Urmas Paeti sõnavõtt Julgeolekunõukogu avatud arutelul terrorismi ohtudest rahule jajulgeolekule
24.09.2014   Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese sõnavõtt ÜRO 69. peaassamblee üldarutelul
23.09.2014   President Toomas Hendrik Ilves ÜRO kliimatippkohtumisel New Yorgis
23.09.2014   Välisminister Urmas Paeti sõnavõtt Eesti, Mongoolia ja Mehhiko kõrvalüritusel "Vaba ja turvaline internet"
22.09.2014   Välisminister Urmas Paeti sõnavõtt Peaassamblee eriistungil Rahvastiku ja arengukonverentsi tegevuskava teemal
22.09.2014   President Toomas Hendrik Ilves Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põlisrahvaste konverentsil
18.09.2014   Eesti alalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt Julgeoleku Nõukogu avatud debatil teemal "Rahu ja julgeolek Aafrikas. Ebola.” (inglise keeles)
11.09.2014   Eesti, Läti ja Leedu ühissõnavõtt ÜRO peaassamblee kõrgetasemelisel arutelul 2015+ päevakava teemal
09.09.2014   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt UNICEFi täitevnõukogu istungil
08.09.2014   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt Julgeoleku Nõukogu avatud debatil teemal "lapsed ja relvakonfliktid" (inglise keeles)
08.09.2014   Eesti, Läti ja Leedu ühissõnavõtt kuuendal Peaassamblee arutelul kontselptsiooni "kohustus kaitsta" teemal
28.07.2014   Välisminister Urmas Paeti sõnavõtt Julgeolekunõukogu avatud arutelul ÜRO ja regionaalsete organisatsioonide koostööst rahutagamisoperatsioonide teemal
15.07.2014   Eesti, Läti ja Leedu ühissõnavõtt kestliku arengu avatud töögrupi 13.istungil (inglise keeles)
24.06.2014   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt rahuloome fondi 4. aastaistungil
19.06.2014   Eesti, Läti ja Leedu ühissõnavõtt kestliku arengu avatud töögrupis (inglise keeles)
17.06.2014   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt UN Women`i aastaistungil
11.06.2014   Eesti esinduse ÜRO juures asejuhi Anneli Varese sõnavõtt Puuetega iinimeste konventsiooni osalisriikide konverentsil
09.06.2014   Eesti ja Leedu ühissõnavõtt Peaassamblee kõrgetasemelisel kohtumisel inimõiguste ning õigusriikluse rollist 2015.aasta järgses arenguagendas
05.06.2014   Põhja-Balti sõnavõtt Gruusia pagulaste ja sisepõgenike staatust käistelva resolutsioon vastuvõtmisel (inglise keeles)
03.06.2014   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt UNICEFi aastaistungil (inglise keeles)
09.05.2014   Eesti, Läti ja Leedu ühissõnavõtt kestliku arengu eesmärkide avatud töögrupis
29.04.2014   Eesti alalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt 2015. aastal toimuva tuumarelva leviku tõkestamise lepingu osalisriikide konverentsi ettevalmistuskomitee kohtumisel
28.04.2014   Eesti alalise esindaja ÜRO juure Margus Kolga sõnavõtt Julgeolekunõukogu avatud arutelul julgeolekusektori reformi teemal (inglise keeles)
25.04.2014   Eesti ja Läti ühissõnavõtt Julgeolekunõukogu avatud arutelul konfliktidega seotud seksuaalvägivalla teemal, esitas Eesti alalaline esindaja ÜRO juures, Margus Kolga (inglise keeles)
04.04.2014   Eesti alalise esinduse asejuhi Anneli Varese sõnavõtt kestliku arengu eesmärkide avatud töögrupis (inglise keeles)
17.03.2014   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt Naiste staatuse komisjoni 58.istungi üldarutelul (inglise keeles)
14.03.2014   ÜRO Eesti Esinduse asejuhi Anneli Varese sõnavõtt ÜRO rahvusvahelise rahvastiku ja arengukonverentsi ülevaatuse tulemuste arutelul
12.03.2014   Välisminister Urmas Paeti sõnavõtt Eesti, Botswana, Mongoolia ja UNDP poolt korraldatud kõrvalüritusel Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning interneti rollist naiste ja tüdrukute võimustamisel
12.03.2014   Välisminster Urmas Paeti sõnavõtt Naiste staatuse komisjoni 58.istungil (inglise keeles)
07.03.2014   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt Julgeoleku Nõukogu avatud debatil teemal "Lapsed ja relvakonfliktid" (inglise keeles)
19.02.2014   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt Julgeolekunõukogu avatud arutelul õigusriikluse olulilisusest rahu ja julgeoleku tagamisel (inglise keeles)
18.02.2014   Välisminister Urmas Paeti sõnavõtt ÜRO Sotsiaalarengu komisjoni 52.istungil (inglise keeles)
12.02.2014   Välisminister Urmas Paeti sõnavõtt Julgeolekunõukogu avatud arutelul tsiviilisikute kaitse teemal (inglise keeles)
06.02.2014   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt kestliku arengu eesmärkide avatud töögrupis (inglise keeles)
06.02.2014   Eesti Esinduse ÜRO juures diplomaadi Kristel Lõuk`i sõnavõtt UNICEFi Nõukogu istungil
04.02.2014   Eesti alalise esidnaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt ÜRO Lasteorganisatsiooni (UNICEF) nõukogus (inglise keeles)
03.02.2014   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt UNDP/UNFPA/UNOPS`i, UNICEFi, UN-Women` ja WFP`i nõukogude ühisistungil (inglise keeles)
20.01.2014   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt UN Womeni Nõukogu 2014.aasta esimesel istungil (inglise keeles)
 «  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  » 
© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee