Eesti
English

Kõned ja artiklid

13.12.2013   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt ÜRO Hädaabi keskfondi panustamiskonverentsil (inglise keeles)
03.12.2013   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt ÜRO Palestiina pagulaste abi- ja tööorganisatsiooni (UNWRA) panustamiskonverentsil
02.12.2013   Eesti sõnavõt Holodomori mälestuspäeval
29.10.2013   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt Julgeolekunõukogu avatud arutelul Julgeolekunõukogu töömeetodite teemal
18.10.2013   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt Julgelekunõukogu avatud debatil teemal "Naised, õigusriiklus ja üleminekuõigus konflikidest puudutatud olukordades"
11.10.2013   Eesti Vabariigi alalise esindaja ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis Jüri Seilenthali sõnavõtt PA 28.istungi 1.komitee ülddebatil
11.10.2013   Eesti Esinduse ÜRO juures juriidilise nõuniku Gert Auväärt`i sõnavõtt ÜRO Peassambleel teemal "Kohustus kaitsta"
09.10.2013   Eesti Esinduse ÜRO juures juriidilise nõuniku Gert Auväärt`i sõnavõtt Peaassambleel teemal „Õigusriiklus riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil“ (inglise keeles)
04.10.2013   Siseministeeriumi Kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna direktori Ruth Annus`e sõnavõtt Peaassamblee kõrgetasemelisel migratsiooni ja arengu teemalisel kohtumisel
04.10.2013   Siseministeeriumi Kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna direktori Ruth Annus`e sõnavõtt Peaassamblee kõrgetasemelisel migratsiooni ja arengu teemalisel kohtumisel
27.09.2013   Välisminister Urmas Paeti sõnavõtt Peaassamblee kõrvalüritusel agressioonikuritegu käsitlevate Kampala muudatuste teemal (inglise keeles)
26.09.2013   Välisminister Urmas Paeti sõnavõtt Peaassamblee kõrvalüritusel konfliktides esineva seksuaalvägivalla teemal fookusega kurjategijate vastutuselevõtmisele (inglise keeles)
25.09.2013   Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese sõnavõtt ÜRO 68. peaassamblee üldarutelul (inglise keeles)
25.09.2013   Välisminister Urmas Paeti sõnavõtt Peaassamblee kõrvalüritusel "Vägivallatu elu igale naisele ja tüdrukule: 2015. aasta järgse arenguagenda prioriteet" (inglise keeles)
25.09.2013   Välisminister Urmas Paeti sõnavõtt Aastatuhande arengueesmärkide eriüritusel (inglise keeles)
24.09.2013   Eesti sõnavõtt "Community of Democracies" kohtumisel demokraatia ja arengu teemal (inglise keeles)
23.09.2013   President Toomas Hendrik Ilvese avasõnavõtt Peaassamblee kõrgetasemelisel kõrvalüritusel "Turvaline ja vaba internet" (inglise keeles)
23.09.2013   Sotsiaalminister Taavi Rõivase sõnavõtt ÜRO Peaassamblee kõrgetasemelisel kohtumisel puudega inimeste ja arengu teemal (inglise keeles)
19.09.2013   Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö asekentsleri, Eesti eriesindaja Afganistanis ning Pakistanis, hr Väino Reinarti sõnavõtt Julgeolekunõukogu debatil Afganistani teemal (inglise keeles)
16.09.2013   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt UN Womeni täitevnõukogu istungil (inglise keeles)
11.09.2013   Eesti Esinduse ÜRO juures juriidilise nõuniku Gert Auväärt`i sõnavõtt Peaassambleel mitteformaalsel arutelul teemal „Kohustus kaitsta" (inglise keeles)
03.09.2013   Eesti sõnavõtt ÜRO Lasteorganisatsiooni (UNICEF) nõukogus (inglise keeles)
19.08.2013   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt Julgeoleku Nõukogu avatud debatil teemal "Tsiviilisikute kaitse relvastatud konfliktides" (inglise keeles)
19.07.2013   Eesti sõnavõtt Kuuendal Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni Riikide Konverentsil, 19. juulil (inglise keeles)
25.06.2013   Rahvusvahelise Kriminaalkohtu assamblee presidendi ja Eesti suursaadiku Tiina Intelmanni sõnavõtt tunnistajate kaitse teemalisel seminaril Dakaris, Senegalis (prantsuse keeles)
25.06.2013   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt UN Womeni täitenvõukogu istungil (inglise keeles)
24.06.2013   Eesti alalise esinda ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt Julgeolekunõugu avatud debatil naised, rahu ja julgeoleku teemal, fookusega seksuaalvägivallale konfliktides (inglise keeles)
18.06.2013   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt ÜRO Lastefondi (UNICEF) nõukogu aastaistungil (inglise keeles)
03.06.2013   Välisminister Urmas Paeti sõnavõtt Relvakaubanduslepingu allkirjastamisel (inglise keeles)
17.04.2013   Rahvusvahelise Kriminaalkohtu assamblee presidendi ja Eesti suursaadiku Tiina Intelmanni sõnavõtt "ICC komplementaarsus praktikas: väljakutsed, edusammud ja tulevikuväljavaated Aafrikas", Addis Ababa (inglise keeles)
17.04.2013   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt Julgeolekunõukogu avatud debatil konfliktidega seotud seksuaalvägivalla teemal (inglise keeles)
19.03.2013   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt Jukgeoleku Nõukogu avatud debatil Afganistani olukorra kohta (inglise keeles)
05.03.2013   Välisminister Urmas Paeti sõnavõtt Naiste staatuse komisjoni 57.istungil (inglise keeles)
04.03.2013   Välisminister Urmas Paeti sõnavõtt Eesti ja Armeenia poolt Naiste staatuse komisjoni raames korraldatud kõrvalüritusel JN resolutsiooni 1325 rakendamise väljakutsete teemal (inglise keeles)
26.02.2013   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt Eesti Vabariigi 95.aastapäeva tähistamisel New Yorgis (inglise keeles)
12.02.2013   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt Julgeoleku Nõukogu avatud debatil teemal "Tsiviilisikute kaitse relvastatud konfliktides" (inglise keeles)
07.02.2013   Eesti sõnavõtt UNICEFi nõukogu istungil Eesti panuse kohta UNICEFi tegevuse toetamiseks (inglise keeles)
05.02.2013   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt UNICEFi nõukogu 2013.aasta 1.istungil (inglise keeles)
23.01.2013   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt UN-Womeni nõukogu 2013. aasta esimesel istungil (inglise keeles)
 «  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  » 
© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee