Eesti
English

Kõned ja artiklid

30.11.2012   Eesti alalise esindaja ÜRO juures sõnavõtt Julgeoleku Nõukogu avatud debatil "Naiste NGO-de roll relvastatud konfliktide ennetamisel ja lahendamisel ning rahutagamisel"
19.11.2012   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt ÜRO Julgeoleku Nõukogu debatil "Rahvusvahelise rahu ja julgeoleku kindlustamine: piraatlus"
06.11.2012   Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) erisaadiku ja ICC statuudiga liitunud riikide assamblee Presidendi Tiina Intelmanni sõnavõtt Rahvusvahelise Kriminaalkohtu raporti teemal
17.10.2012   Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) erisaadiku ja ICC statuudiga liitunud riikide assamblee Presidendi Tiina Intelmanni sõnavõtt Julgeoleku Nõukogu avatud debatil rahu ja õigluse teemal, põhifookusega ICC rollile
10.10.2012   Eesti Alalise Esinduse ÜRO juures õigusnõuniku Liis Lipre-Järma sõnavõtt ÜRO Peaassamblee 67. sessioonil, päevakorrapunkti 83 raames: “Õigusriiklus rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil”
01.10.2012   Välisminsiter Urmas Paeti sõnavõtt Väikeste Riikide Foorumil (Forum of Small States, FOSS)
26.09.2012   Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese ettekanne Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peaassamblee 67. istungjärgul ÜRO peakorteris New Yorgis 26.09.2012
25.09.2012   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt demokraatiate kogukonna informaalsel ministeriaalil
24.09.2012   Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese sõnavõtt ÜRO kõrgetasemelisel õigusriikluse teemalisel kohtumisel
24.09.2012   Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese sõnavõtt ÜRO kõrgetasemelisel arutelul õigusriikluse tugevdamisest: korruptsioonivastane võitlus ning korruptsiooni mõju kestlikule majanduskasvule
19.09.2012   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt ÜRO Julgeoleku Nõukogu avatud arutelul "Lapsed ja relvastatud konfliktid"
11.09.2012   Eesti sõnavõtt ÜRO Lasteorganisatsiooni (UNICEF) nõukogus (inglise keeles)
05.09.2012   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt Peaassamblee neljandal mitteametlikul istungil „vastutus kaitsta“
05.09.2012   Eesti sõnavõtt ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) nõukogus
20.07.2012   Eesti sõnavõtt ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu humanitaarsegmendil (inglise keeles)
05.07.2012   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt ÜRO relvakaubanduslepingu konverentsil
29.06.2012   ÜRO Arenguprogrammi (UNDP), ÜRO Rahvastikufondi (UNFPA), ÜRO Projektiorganisatsiooni (UNOPS) nõukogu, ühissõnavõtt kulude kokkuhoiu teemal
27.06.2012   Eesti alalise esindaja Genfis ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Jüri Seilenthali sõnavõtt ÜRO Rahvastikufondi (UNFPA) nõukogu aastaistungil (inglise keeles)
25.06.2012   Eesti alalise esindaja Genfis ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Jüri Seilenthali sõnavõtt ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) nõukogu aastaistungil
25.06.2012   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt ÜRO Julgeoleku Nõukogu avatud arutelul "Tsiviilisikute kaitse relvakonfliktides" (inglise keeles)
21.06.2012   Välisminister Urmas Paeti sõnavõtt ÜRO kestliku arengu konverentsil Rio de Janeiros (inglise keeles)
08.06.2012   ÜRO Lastefondi (UNICEF) nõukogu, ühissõnavõtt kulude kokkuhoiu teemal
06.06.2012   ÜRO Lastefondi (UNICEF) nõukogu, ühissõnavõtt sooküsimuste teemal (inglise keeles)
05.06.2012   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt ÜRO Lastefondi (UNICEF) nõukogu istungil (inglise keeles)
29.05.2012   Eesti alalise esindaja ÜRO juures Margus Kolga sõnavõtt ÜRO soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamise agentuuri (UN-Women) nõukogu aastaistungil (inglise keeles)
10.05.2012   Suursaadik Margus Kolga sõnavõtt ÜRO Demokraatia toetajate kohtumisel (inglise keeles)
02.03.2012   Eesti sõnavõtt Naiste Staatuse Komisjoni 56. istungjärgul (inglise keeles)
09.02.2012   Eesti panustamissõnavõtt ÜRO Lasteorganisatsiooni (UNICEF) nõukogus (inglise keeles)
08.02.2012   Ühissõnavõtt ÜRO Lastefondi nõukogus erakapitali kaasamise kohta (inglise keeles)
08.02.2012   Ühissõnavõtt ÜRO Lastefondi nõukogus Lõuna-Sudaani abiprogrami kohta
07.02.2012   Suursaadik Margus Kolga sõnavõtt ÜRO Lasteorganisatsiooni (UNICEF) nõukogus (inglise keeles)
02.02.2012   Ühissõnavõtt sooküsimuste kohta ÜRO Arenguprogrammis ÜRO Arenguprogrammi, Rahvastikufondi ja Programmiorganisatsiooni nõukogus (inglise keeles)
24.01.2012   Suursaadik Margus Kolga sõnavõtt UN-Women 2012. aasta esimesel tavasessioonil (inglise keeles)
19.01.2012   Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) erisaadiku ja ICC statuudiga liitunud riikide assamblee Presidendi Tiina Intelmanni sõnavõtt ÜRO Julgeolekunõukogu avatud istungil õigusriikluse teemal (inglise keeles)
 «  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  » 
© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee