Eesti
English
EV Alaline Esindus ÜRO juures »

Esinduse kontaktandmed

21.03.2016

Three Dag Hammarskjöld Plaza
305 East 47th Street, 6th Floor
New York, N.Y. 10017
USA
tel. (1 212) 883 06 40
faks (1 646) 514 0099
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee

ESINDUSE TÖÖTAJAD

Sven JürgensonErakorraline ja täievoliline suursaadik, alaline esindaja
Gert Auväärt
Asejuht
Anneli Leega Piiskop6. komitee - rahvusvaheline õigus, mereõigus; Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC), terrorismivastane võitlus
Anneli Lepp2. komitee - areng, keskkond, majandus ja rahandus; humanitaar- ja arenguabi
Andre Lipand
5. komitee - ÜRO eelarve, sanktsioonid; rahuvalve küsimused
Helen RitsValimised ÜRO süsteemis, sealhulgas julgeolekunõukogu kampaania; 4. Komitee; Peaassamblee üldasjad
Katri Lõhmus
1. komitee (desarmeerimine ja rahvusvaheline julgeolek); Julgeolekunõukogu (desarmeerimine, relvastuskontroll, Aasia, Ladina-Ameerika); rahuloome; ÜRO fondid ja programmid; humanitaar- ja arenguabi, ÜRO hanked
Tiina Paju
Julgeolekunõukogu teemade sisuline katmine ja koordinatsioon, 4. komitee (s.h. Lähis-Ida).
Rena TasujaInimõigused, sh naiste ja laste õigused; 3. komitee; UN-Women, CSW, NGO komitee, ÜRO Põlisrahvaste Foorum; Lapsed ja relvakonflikt; Kultuuriküsimused
TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee