Eesti
English
ÜRO eesmärgid ja tegevuspõhimõtted »

ÜRO eesmärgid ja tegevuspõhimõtted

16.10.2014

ÜRO eesmärgid vastavalt organisatsiooni põhikirjale:

 • rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamine;
 • riikidevaheliste sõbralike suhete arendamine;
 • rahvusvahelise koostöö saavutamine rahvusvaheliste majandus-, sotsiaal-, kultuuriliste ja humanitaarprobleemide lahendamisel ning inimõiguste järgimise edendamine maailmas.

Põhimõtted, millest ÜRO oma tegevuses lähtub:

 • kõik ÜRO liikmesriigid on võrdsed;
   
 • liikmesriigid järgivad endale põhikirjas võetud kohustusi;
   
 • liikmesriigid lahendavad rahvusvahelised vaidlusküsimused rahumeelsete vahenditega;
   
 • liikmesriigid hoiduvad jõuga ähvardamisest või jõu kasutamisest teiste riikide territoriaalse terviklikkuse või poliitilise iseseisvuse vastu;
   
 • liikmesriigid abistavad ÜROd tema põhikirjast lähtuvas tegevuses;
   
 • ÜRO tagab, et organisatsiooni mitte kuuluvad riigid järgivad loetletud põhimõtteid niivõrd, kui see osutub vajalikuks rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamiseks;
   
 • ÜRO ei tohi sekkuda riikide pädevusse kuuluvatesse küsimustesse, välja arvatud ÜRO põhikirja artikli 7 raames vastu võetud meetmete puhul.

 

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee