Eesti
English
Viited »

Viited


Üldist

ÜRO üldlehekülg
ÜRO põhikiri (ÜRO harta)
ÜRO organigramm
ÜRO peaassamblee resolutsioonid
Euroopa Liidu tegevus ÜROs

Julgeolek

ÜRO julgeolekunõukogu
ÜRO rahuvalve

Inimõigused, areng, sotsiaalküsimused

ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu (ECOSOC)
ÜRO inimõiguste ülemkomissar (UNHCHR)

ÜRO põgenike ülemkomissar (UNHCR)

ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon (inglise keeles; eesti keeles)

ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioon (inglise keeles; eesti keeles)

ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA)
ÜRO inimõiguste nõukogu (HRC)

Rahvusvaheline õigus

Rahvusvaheline Kohus (ICJ)
Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC)
Rahvusvaheline õiguse komisjon (ILC)

ÜRO ja Eesti

Eesti ÜRO Assotsiatsioon

ÜRO hanked

Globaalne turg, UNGM


TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee