Eesti
English
Uudised »

Välisminister Paet New Yorgis: korruptsioonivastane võitlus on eeldus ühiskondade arenguks

27.09.2010

Nr 296-E

Välisminister Urmas Paet ütles New Yorgis Blouini fondi konverentsil esinedes, et tulemusliku arengukoostöö eeldus on korruptsiooni oluline vähendamine ning heade valitsemistavade juurutamine arengukoostöö sihtriikides.

Paeti sõnul jääb abi andmine arengumaadele vähetõhusaks seni, kuni neis riikides ei tehta piisavalt edusamme korruptsioonivastases võitluses ja heade valitsemistavade ning õigusriigi juurutamises. „Rahvusvahelise arengukoostöö eesmärk peab olema sihtriikide põhimõtteline muutumine, mitte ainult pidev humanitaarabi andmine. Ilma sellelaadsete tulemusteta väheneb ka abi andvate riikide motivatsioon arenguabisse panustada ning seetõttu on ohus ka arenguabi eesmärkide rahaline täitmine,“ rõhutas Paet.

Paet ütles konverentsil, et näiteks Euroopa Liidu poolne arenguabi andmine kolmandatele riikidele peab senisest enam ühilduma Euroopa Liidu väärtuste ja poliitiliste eesmärkidega. „Nii tekib paratamatult küsimus arenguabi tõhususes, kui näiteks Euroopa Liidult pidevalt rahalist abi saav riik käitub rahvusvaheliselt vastupidiselt ELi põhimõtetele või ahistab jätkuvalt oma kodanikke,“ lisas ta.

2005. aastal loodud Blouini sihtasutuse eesmärk on tõsta teadlikkust globaliseerumise väljakutsete ja võimaluste kohta. Selleaastane konverents oli sihtasutuse poolt korraldatud viies riikide juhtimiskogemusele keskendunud mõttekodade ja akadeemilise maailma, rahvusvahelise meedia ja riigijuhtide foorum.

Täna kohtub välisminister Urmas Paet New Yorgis ÜRO humanitaarasjade asepeasekretäri ja hädaolukordade koordinaatori Valerie Amosega. Kohtumise keskmes on ÜRO reageerimisvõimekus kriisisituatsioonides ning koostöö abi andvate riikidega. Ka kohtub välisminister Paet täna New Yorgis Ameerika Juutide Komitee esindajatega, kellega räägitakse nii käimasolevast Lähis-Ida rahuprotsessist ja selle arengutest kui koostööst Eestis elavate juudi kogukonna liikmetega.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 3085
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee