Eesti
English
Uudised »

Eesti suursaadik ÜRO juures, Tiina Intelmann, määrati juhtima ÜRO arenguabi sidususe reformi läbirääkimisi

26.11.2009

ÜRO Peaassamblee President määras 25. novembril 2009. aastal Eesti alalise esindaja ÜRO juures suursaadik Tiina Intelmanni ja Tuneesia alalise esindaja ÜRO juures suursaadik Ghazi Jomaa juhtima ÜRO arenguabi sidususe reformi läbirääkimisi 64. Peaassamblee ajaks.

Reformiprotsess sai alguse 2006. aastal, mil ÜRO Peasekretäri raportiga moodustati kõrgetasemeline paneel, et parendada ja tugevdada ÜRO tegevuste tõhusust. Tähtsaimate valdkondadena määratleti arengukoostöö, humanitaarabi ja keskkond, võttes samal ajal arvesse ka soolise võrdõiguslikkuse, jätkusuutliku arengu ja inimõiguste valdkonda.

Peaassamblee 2. oktoobri 2009. aasta otsusega võeti vastu resolutsioon ÜRO arenguabisüsteemi sidususe kohta (A/RES/63/311) viies valdkonnas: soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste tagamise parem institutsionaalne korraldus;  ÜRO arengukoostöö tegevuste juhtimise parandamine; ÜRO arengukoostöö tegevuste rahastamissüsteemi parandamine; programm „ÜRO ühtne tegutsemine” ja ÜRO struktuuride töökorralduse ühtlustamine.

Lähemalt: http://www.un.org/ga/president/64/issues/swc.shtml

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee