Eesti
English
Uudised »

Eesti välisminister ja ÜRO Peaassamblee president peavad vajalikuks ÜRO Julgeolekunõukogu laiendamist

15.01.2009

Välisminister Urmas Paet ja ÜRO Peaassamblee president Miguel d´Escoto Brockmann pidasid kohtumisel New Yorgis oluliseks ÜRO Julgeolekunõukogu kiiret reformi ja laiendamist, et organisatsioon vastaks paremini muutustele maailmas.

Paet arutas kohtumisel d`Escoto Brockmanniga ÜRO tegevust vaherahu saavutamisel Gazas, üleilmse finantskriisi mõjude leevendamist, ÜRO Julgeolekunõukogu reformimist ning Eesti tegevust ÜROs.

Kohtumisel Eesti välisministriga teatas ÜRO Peaassamblee president, et kutsub neljapäevaks, 15. jaanuariks kokku ÜRO Peaassamblee istungi, et väljendada veelkord seisukohta viivitamatu vaherahu vajadusest Gazas. Paeti sõnul on rahvusvahelise kogukonna selge tahte väljendus vaherahu saavutamiseks ja edasiseks Lähis-Ida rahuprotsessiks äärmiselt oluline.Paet ja d`Escoto Brockmann pidasid oluliseks ka ÜRO Julgeolekunõukogu kiiret reformimist. Paeti sõnul on rahvusvahelise kogukonna turvalisuse huvides parandada ÜRO võimet lahendada ja ennetada konflikte. “On positiivne, et veebruaris algavad valitsustevahelised läbirääkimised julgeolekunõukogu reformi üle,” lisas Paet. “Eesti kuulub Ida-Euroopa gruppi ning see grupp peaks reformi käigus saama julgeolekunõukokku ühe mittealalise liikme koha lisaks,” ütles Paet.

Kohtumisel Eesti välisministriga kinnitas ÜRO Peaassamblee president, et ÜRO peab rohkem sekkuma üleilmse finantskriisi mõjude leevendamisse. D`Escoto Brockmanni sõnul korraldab ÜRO kõrgetasemelise konverentsi maailma finants- ja majanduskriisi teemal.

Paeti sõnul on finantssektori usaldusväärsuse taastamisel vajalik rahvusvaheline koostöö igal tasandil. “Samas tuleb eelistada turupõhiseid lahendusi ning vältida ülereguleerimist, põhjendamatut riiklikku sekkumist ja protektsionismi,” sõnas ta.

Paet lisas, et ÜRO-l on oluline roll finants- ja majanduskriisi põhjuste teadvustamisel ja lahenduste otsimisel.

Rääkides Eesti tegevusest ÜROs ütles Paet, et Eesti on kümme aastat doonorina panustanud arengumaade toetamisse, seal hulgas ÜRO programmide ja fondide kaudu. “Selle aasta algusest on Eesti ka ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu liige ning soovib selles organisatsioonis asepresidendi kohta,” ütles Paet. “Mõne aasta pärast kandideerib Eesti ÜRO Inimõiguste Nõukokku ja Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks.”

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
52 16 821
pressitalitus@mfa.ee 

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee