Eesti
English
Uudised »

Eesti esitas ÜRO komiteele 4. perioodilise aruande

14.11.2007

13. -14. novembril esitles Eesti delegatsioon välisministeeriumi asekantsler Aino Lepik von Wiréni juhtimisel Genfis ÜRO piinamisvastasele komiteele Eesti neljandat perioodilist aruannet piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase konventsiooni täitmise kohta. Delegatsiooni kuulusid justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, välisministeeriumi ja õiguskantsleri esindajad.

Välisministeeriumi asekantsleri Aino Lepik von Wiréni sõnul oli dialoog komiteega, kes tervitas Eesti arenguid, konstruktiivne. Oma sissejuhatavas sõnavõtus tutvustas asekantsler viimastel aastatel toimunud arenguid Eesti seadusandluses, eriti kriminaalõiguse vallas. „Eesti on astunud positiivseid samme kinnipidamisasutuste seisukorra parandamiseks ning inimkaubanduse ja lähisuhete vägivalla vastu võitlemisel,” ütles Lepik von Wirén.

Piinamise vastane konventsioon jõustus Eesti suhtes 20. novembril 1991 ning selle artikli 19 kohaselt on igal konventsiooniga ühinenud riigil regulaarne aruandekohustus. Aruandes kirjeldatakse riigi olukorra vastavust konventsiooni sätetele ning meetmeid, mida riik on vastavalt konventsiooni nõuetele võtnud. Eesti esitas viimase aruande 2004. aasta detsembris.

Aruande vaatab läbi ÜRO piinamisvastane komitee, kuhu kuuluvad 10 konventsiooni liikmesriikide poolt valitud eksperti. Aruande esitlusele eelnes ka komitee poolt kirjalikult esitatud küsimustele vastamine.VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee