Eesti
English
Uudised »

ÜROs võeti vastu küberründeid puudutav resolutsioon

02.11.2007

Neljapäeval, 1. novembril võttis ÜRO desarmeerimise- ja rahvusvahelise julgeoleku komitee New Yorgis vastu traditsioonilise resolutsiooni, mis puudutab informatsiooni- ja telekommunikatsioonivallas toimunud arenguid rahvusvahelise julgeoleku kontekstis.

Resolutsioon avaldab muret, et info- ja telekommunikatsiooni tehnoloogiat kasutades on võimalik ohustada riikide julgeolekut.

Euroopa Liidu eesistuja Portugal tegi otsuse vastuvõtmise puhul avalduse, milles tõi esile võimalikud ohud küberjulgeolekule, mis võivad tuleneda nii organiseeritud kurjategijate, terroristide kui ka näiteks poliitilisest propagandast mõjutatud üksikisikute koordineeritud rünnakutest.

Eesti suursaadiku ÜRO juures Tiina Intelmanni sõnul oli eesistuja sõnavõtt paljuski ajendatud kevadistest küberrünnakutest Eesti valitsusasutuste, meedia ja pankade võrgulehekülgedele. "See, mis toimus Eestis, võib igal hetkel juhtuda mõne teise riigiga," märkis Intelmann.

Intelmann lisas, et üheks võimaluseks võidelda kuritegeliku või ebaseadusliku infotehnoloogia kasutamise vastu sellise tegevuse kriminaalseks kuulutamine. "Selleks tuleb luua vastav rahvusvaheline õiguslik raamistik," ütles Intelmann.

Intelmann kinnitas, et nii Eesti kui Euroopa Liit on kutsunud kõiki ÜRO liikmesriike üles ühinema Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsiooniga, mis jõustus 2004. aastal ja mille üheks algatajaks oli Eesti.

Resolutsiooni alusel moodustatakse 2009. aastal valitsusekspertide grupp, mis peab uurima nii olemasolevaid kui potentsiaalseid ohte infoturvalisusele ning tegema ettepanekuid vastavate meetmete kasutuselevõtuks.

Lisaks võiks valitsusekspertide gruppi uurida juhtumeid, kus on rünnatud kriitilisi riiklikke informatsiooni infrastruktuure ning kaaluda soovitusi, kuidas selliseid tegusid uurida ja kriminaalseks kuulutada ning hõlbustada rünnakute lähtekohale jälile jõudmist ja vastava informatsiooni avaldamist asjassepuutuvatele riikidele.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee