Eesti
English
Uudised »

ÜRO kiitis heaks põlisrahvaste õigusi käsitleva deklaratsiooni

16.09.2007

ÜRO Peaassamblee võttis vastu põlisrahvaste õigusi käsitleva deklaratsiooni, mille ettevalmistavad läbirääkimised kestsid riikide ja põlisrahvaste osalusel üle 20 aasta.

Eesti jaoks on deklaratsiooni teksti viimistlemine ning ÜRO tasemel heakskiitmine olnud oluline eesmärk ning Eesti kuulus ÜRO resolutsiooniprojekti kaasesitajate hulka. Eesti alalise esindaja ÜRO juures suursaadik Tiina Intelmanni sõnul on vastu võetud deklaratsioon kasulik alus, millele riikidel ja ÜRO süsteemil on võimalik toetuda oma põlisrahvastele suunatud tegevustes. „Põlisrahvaste õiguste deklaratsioon on ÜRO kontekstis unikaalne nii oma sisu kui ka selleni viinud protsessi poolest,” ütles Intelmann

Põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni vastuvõtmine ÜRO Peaassambleel lõpetas 1983. aastal alanud ning Genfis üle 20 aasta jätkunud pika läbirääkimisprotsessi. Ainulaadseks teeb deklaratsiooni selle läbirääkimiste vorm, kuna esmakordselt osalesid teksti üle peetud kõnelustel ÜRO liikmesriikidega võrdväärsel tasemel ka põlisrahvaste endi esindajad.

Deklaratsioon on esimene ÜRO tasemel heaks kiidetud kokkulepe, mis puudutab laia ringi põlisrahvastega seotud küsimusi ning mille eesmärgiks on edendada maailma põlisrahvaste õigusi ja toetada nende arengut. Deklaratsioon käsitleb põlisrahvaste kultuuri, traditsioonide ja institutsioonide säilimist ja edendamist, samuti põlisrahvaste õigusi maa ja loodusvarade osas ning osalust neid puudutavais otsustes.

Eesti toetab ÜRO vahendusel maailma põlisrahvaste arengut läbi praktilise abi, toetades ÜRO põlisrahvaste arengu edendamisele suunatud fonde ning Põlisrahvaste alalist foorumit, mille 16 liikme hulka kuulub ka ekspert Eestist. Eesti on toetanud ÜRO põlisrahvaste fondi ja ÜRO põlisrahvaste kümmeaastaku fondi tegevust alates 1996. aastast. Käesoleval aastal on Eesti toetanud neid koostöövorme 800 000 krooniga.

Maailma põlisrahvaste hulka kuulub hinnanguliselt ligi 370 miljonit inimest.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee