Eesti
English
Uudised »

Välisministeerium toetab Kosovo kõrgemate riigiametnike ja parlamendisaadikute infopoliitika alast koolitust

22.05.2007

21. mail kirjutas välisminister Urmas Paet alla käskkirjale, millega kiideti heaks e-Riigi Akadeemia infopoliitika koolitusprojekt Kosovo kõrgematele riigiametnikele ja parlamendisaadikutele. Projekti elluviimiseks eraldatakse välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabiks ette nähtud vahenditest 605 430 krooni.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Kosovol poliitilise ebastabiilsuse ja valitsusaparaadi kõrge ametkonna mobiilsuse tõttu vaja infopoliitika järjepidevuse saavutamiseks koolitustega jätkata. „Erinevate koordinatsioonimehhanismide ülesehitamine on oluline sujuva koostöö tagamisel,” ütles Paet. „Kosovol on Eesti kogemusest kindlasti palju õppida,” lisas ta.

E-Riigi Akadeemia Sihtasutuse projekti eesmärgiks on Eesti erinevate informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia kogemuste ning projektide tutvustamine Kosovo kõrgematele riigiametnikele 5-päevase koolituse vältel. Koolitus viiakse läbi koostöös Kosovo peaministri büroo, Parlamentaarse Assamblee ja telekommunikatsiooni ministeeriumiga.

E-Riigi Akadeemia on mittetulunduslik infoühiskonna arendus- ja analüüsikeskus, mis on ka varasematel aastatel koolitanud Kosovo riigiametnikke. 2003. aastal käisid ennast täiendamas 11 Kosovo ministeeriumi kantslerit. 2004. aastal võtsid Kosovo riigiametnikud osa üldisest Balkanimaadele suunatud infopoliitilisest koolitusest. Samal aastal osalesid Kosovo eksperdid iLawi konverentsil, kus käsitleti intellektuaalse omandi kaitse spetsiifilisi küsimusi. Möödunud aastal käisid Kosovo keskvalitsuse esindajad ÜRO Arenguprogrammi ja e-Riigi Akadeemia koostöös korraldatud rahvusvahelisel konverentsil, mis tutvustas e-valitsuse võimalusi.

Arengu- ja humanitaarabivahendite maht välisministeeriumi eelarves on 2007. aastal 23 miljonit krooni.

Täpsed projektikirjeldused ja ülevaade varasemate aastate arengukoostöö projektidest on välisministeeriumi kodulehel:
http://www.vm.ee/est/kat_425/5084.htmlVÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee