Eesti
English
Uudised »

Paet: Euroopa Liit peab olema ühtne Kosovo tuleviku suhtes

18.06.2007

Esmaspäeval, 18. juunil osales Urmas Paet Luksemburgis toimunud Euroopa Liidu välisministrite nõukogul. Välisasjade istungil olid kõne all olukord Kosovos, Lääne-Balkanil ning Sudaanis, Euroopa naabruspoliitika ja EL Kesk-Aasia strateegia. Üldasjade istungil arutasid välisministrid eelseisva Euroopa ülemkogu ettevalmistust ning ebaseadusliku rändega seonduvat.

Rääkides olukorrast Kosovos olid Euroopa Liidu välispoliitikajuhid ühel meelel, et antud küsimuses peab säilima Euroopa Liidu ühtsus ning pidasid oluliseks Kosovo tuleviku-teemalise resolutsiooni vastuvõtmist ÜRO Julgeolekunõukogus. „Loodame, et ÜRO Julgeolekunõukogu jõuab selles üsna pea üksmeelele, sest aega kaotada ei tohi,“ ütles Paet. Välisminister Urmas Paeti hinnangul on rahvusvahelise üldsuse kohaolek Kosovos vajalik edaspidigi nagu ka ELi, NATO ja USA tegevuse koordineeritus ning koostöö kohalike osapooltega.

Arutusel olid ka Lääne-Balkani arengud. Välisminister Urmas Paeti sõnul on tähtis ELi otsus taaskäivitada stabilisatsiooni- ja assotsiatsioonilepingu läbirääkimised Serbiaga. „Loodetavasti motiveerib Serbia tihedam dialoog Euroopa Liiduga uut demokraatlikku valitsust võetud kohustusi täitma ja läbi viima reforme,“ lisas Paet.

Peatudes Sudaani teemadel, pidasid välispoliitikajuhid oluliseks Sudaani valitsuse otsust lubada riiki ÜRO-Aafrika Liidu hübriidmissioon. Järeldustes kinnitab välisministrite nõukogu toetust Aafrika Liidu missioonile Sudaanis (AMIS - African Union Mission in Sudan). „Tegemist on praeguse aja suurima humanitaarkatastroofiga,“ ütles välisminister Paet. „Kui Sudaan ei vii lubadusi ellu, tuleb sanktsioone karmistada,“ lisas ta. Euroopa Liit on Aafrika Rahurahastu kaudu eraldanud toetuseks 40 miljonit eurot käesoleva aasta juunis. Eesti eraldas märtsis AMISe toetuseks 500 000 krooni.

Välisministritel on kõne all ka Bulgaaria meditsiiniõdede kohtuprotsessiga seonduv olukord Liibüas. Eesti välisministri sõnul on ekspertidel kahtlusi süüdimõistmisel kasutusel olnud materjali piisavuses. „Seega ei pea Eesti kohtuotsust põhjendatuks,“ ütles Paet. „Leiame, et meditsiinitöötajad tuleb üle anda Bulgaariale ja Palestiinale,“ lisas ta. Välisminister Paeti sõnul otsustas Eesti möödunud nädalal annetada Belgia Punase Risti kaudu 15 000 eurot HI-viirusesse nakatunud Liibüa laste perekondade toetuseks.

Euroopa Liidu välispoliitikajuhid arutasid ka rändeküsimusi, ennekõike Euroopa Liidu ida- ja kagupoolsete naaberpiirkondade suhtes. Välisminister Paeti kinnitusel toetab Eesti viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingute sõlmimist nende naabruspoliitika riikidega, kes suudavad täita nimetatud lepingutes sätestatud tingimusi. „Seetõttu toetame Gruusiaga viisalihtsustuslepingu ja tagasivõtulepingu läbirääkimiste alustamist,“ sõnas Paet.

Veel kiitis välisministrite nõukogu heaks eesistuja Saksamaa koostatud Euroopa naabruspoliitika (ENP) eduraporti ning andis lühiülevaate ELi Kesk-Aasia strateegiast, mis võetakse vastu eelseisval Euroopa ülemkogul. Eesti välisministri sõnul toetab Eesti Kesk-Aasia strateegia laiendamist regioonist väljapoole. „Toetame selle laiendamist ennekõike Afganistani, kust lähtuvad mitmed „pehme“ julgeoleku riskid ning kus stabiilsuse tagamine on oluline kogu piirkonna julgeolekule tervikuna,“ märkis Paet.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645
pressitalitus@mfa.ee  
www.vm.ee  

Lähem info:
Marika Post
Eesti ELi esinduse pressiesindaja
+32 474 98 16 57

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee