Eesti
English
Uudised »

Eesti peab oluliseks rahvusvaheliste jõudude ühtset rahuinitsiatiivi Sudaanis

05.03.2007

Esmaspäeval, 5. märtsil toimus Brüsselis igakuine välisministrite nõukogu, kus Eestit esindas suursaadik Euroopa Liidu juures Väino Reinart. Nõukogu üldasjade sessioonil oli põhitähelepanu all Euroopa Liidu kevadise ülemkogu ettevalmistamine. Välissuhete sessioonil arutati viimaseid sündmusi ning arenguid Sudaanis, Usbekistanis ja Lääne-Balkanil.

Euroopa Liidu välispoliitikajuhid arutasid olukorda Sudaanis ning AMISe (Aafrika Liidu missioon Sudaanis) rahastamist nii Euroopa Arengufondi, liikmesriikide kui ka rahvusvaheliste doonorite poolt. Suursaadik Reinarti sõnul peab Eesti oluliseks rahvusvaheliste jõudude ühtset rahuinitsiatiivi Sudaani suhtes. “Tuleb jätkata AMISe toetamist ning loodame ühiste jõupingutustega leida ressursid, mis võimaldvad Aafrika Liidu missiooni jätkamist konfliktipiirkonnas,” ütles Reinart. „Eesti valitsus otsustas möödunud nädalal toetada Aafrika Liidu missiooni Sudaanis 500 000 krooniga,” lisas ta. Käesoleva aasta veebruaris eraldas Eesti Maailma Toiduprogrammi (World Food Programme) raames Darfurile 500 000 krooni ning märtsis 500 000 krooni AMISe toetuseks.

Rääkides Usbekistanist avaldasid välisministrid kindlat soovi alustada dialoogi inimõiguste üle ning väljendasid lootust, et see muutub regulaarseks. Nõukogu võttis vastu järeldused, milles kutsub muuhulgas Usbekistani üles täitma oma rahvusvahelisi kohustusi põhiõiguste kaitsel. Eesti suursaadiku sõnul toetab Eesti Euroopa Liidu eriesindaja Pierre Moreli tegevust Kesk-Aasias ning peab väga oluliseks Euroopa Liidu inimõigustealase dialoogi alustamist Usbekistaniga.

Välisministrid tervitasid Bosnia ja Hertsegoviina uue valitsuse ametisse nimetamist ning julgustasid uut valitsust jätkama vajalike, eelkõige politsei- ja põhiseadusreformi elluviimisega, et oleks võimalik lõpetada stabilisatsiooni- ja assotsiatsioonilepingu läbirääkimised.

Üldasjade istungil valmistasid välisministrid ette neljapäeval algavat Euroopa Liidu Ülemkogu, mis keskendub traditsiooniliselt ELi konkurentsivõimega seotud küsimustele ja Lissaboni strateegiale. Ülemkogul soovitakse jõuda kokkuleppele edasiste sammude osas siseturu parandamiseks, kiita heaks konkreetsed eesmärgid parema õigusloome ja halduskoormuse vähendamise valdkonnas. Samuti on kavas võtta vastu Euroopa Liidu energeetika-alane tegevuskava ning kinnitada ELi juhtivat rolli rahvusvahelises kliimakaitsepoliitikas. Välisministrite töölõunal arutatakse ELi ja Iraani suhteid ning olukorda Lähis-Idas.

Välisministrite nõukogu raames toimub sel korral ka euroministrite lõunasöök, kus Eestit esindab välisministeeriumi Euroopa Liidu osakonna peadirektor Taavi Toom. Euroministrid vahetavad mõtteid Rooma lepingute 50. aastapäeva tähistamisest liikmesriikides ning Komisjoni kommunikatsioonivolinik Margot Wallström annab ülevaate viimastest arengutest antud valdkonnas.


Lähem info:
Marika Post
Eesti ELi esinduse pressiesindaja
+32 474 98 16 57

VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee