Eesti
English
Uudised »

Jürgenson: ÜRO Põlisrahvaste õigused peavad jääma lahutamatuks osaks inimõigustest

27.09.2006

Teisipäeval, 26. septembril pidas välisministeeriumi asekantsler poliitikaküsimustes Sven Jürgenson ÜRO 61. Peaassambleel New Yorgis Eesti kõne.

Eesti kõne käsitles kolme teemat: rahu ja julgeolekut maailmas, loodus- ja humanitaarkatastroofide ennetamist ja lahendamist ning inimõiguste austamist.

Asekantsler Jürgenson ütles oma sõnavõtus, et Eesti toetab edaspidigi aktiivselt ÜROd kui rahu ja julgeoleku tagajat maailmas. ”Me oleme veendunud, et ÜRO on võimeline vastu astuma nii praegustele kui tulevastele ohtudele ja lõhedele maailmas,” sõnas Jürgenson.

Samuti rõhutas Jürgenson vajadust selgelt koordineeritud ning põhjalike abivahenditega kindlustatud globaalsete looduskatastroofide järgse abisüsteemi rajamise järele. Eesti jaoks on üha olulisemaks muutumas humanitaar- ning looduskatastroofide järgse toetuse edastamine ülemaailmsel tasandil. Sellest tulenevalt on tähtis tugevdada ÜRO abialaseid reageerimisvõimalusi. „Hädaabi Keskfondi (CERF) esimene tegevusaasta on olnud paljulubav samm tasakaalustatud ja osavõtlikuma rahvusvahelise humanitaarabi tagava süsteemi kujundamisel,” tõdes Jürgenson. „Me oleme pühendunud omapoolse rahalise panuse suurendamisele katastroofide ennetamise ning lahendamise alase süsteemi edendamisele”, lisas ta.

Oma sõnavõtus rääkis asekantsler jätkusuutliku keskkonna kui pikaajalise ühise eesmärgi saavutamisest. Keskkonna alastes küsimustes peab Eesti tähtsaks ÜRO institutsionaalse raamistiku sidusust.

Sven Jürgenson tõi kõnes esile Eesti visiooni Inimõiguste Nõukogust (UN HRC) „Eesti nägemuse järgi hõlmaks Inimõiguste Nõukogu endas tugevat ning autoriteetset institutsiooni, mille uuenenud tõhusad ja universaalsed meetmed ning koostöö valitsusväliste organisatsioonidega muudaks inimõigused võrdväärseks teiste tähtsate ÜRO agendadega”, toonitas Jürgenson. „Põlisrahvaste õigused peavad jääma lahutamatuks osaks inimõigustest, olles püsivalt Inimõiguste Nõukogu vaatluse all”, toonitas asekantsler.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
6 377 654
50 94 645

pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee