Eesti
English
Uudised »

Asekantsler Reinart ÜROs: edusammudeks arengurahastamise valdkonnas on vaja heade valitsemistavade ja õigusriigi põhimõtete rakendamist

24.05.2017

22.-24. mail osales välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart New Yorgis ÜRO Majandus- ja sotsiaalnõukogu arengurahastamise foorumil.

Asekantsler Reinart esines koos Tonga, Nepali ja Mehhiko esindajatega foorumi ministrite tasemel ümarlaual. Reinart tõi oma sõnavõtus välja, et vastavalt Eesti kogemusele on valitsustel võtmeroll koostööd soosiva keskkonna loomisel ning partnerite kaasamisel. „Heade valitsemistavade ja õigusriigi põhimõtete rakendamine loovad eeltingimused efektiivsuseks ja vajalike tulemuste saavutamiseks arengurahastamise valdkonnas,” rõhutas asekantsler. Samuti rääkis Reinart Eesti arengu- ja humanitaarabikoostöö raamistiku (2016-2020) prioriteetidest ning rahvusvahelise koostöö olulisusest teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas. Pikemalt peatus asekantsler e-valitsemise lahendustel, mis puudutavad korruptsiooni vähendamist ja maksutulu suurendamist.

Arengurahastamise foorumil arutleti laiemalt 2015. aasta Addis Abeba arengurahastamise konverentsil vastu võetud rahvusvahelise kokkuleppe rakendamise teemadel ning võeti vastu foorumi lõppdokument. 2016. aastal kehtima hakanud kokkulepe käsitleb kestliku arengu eesmärkide elluviimise vahendeid ning kokkuleppes on sätestatud, et ametliku arenguabi ressurssidele lisanduvad riigisisesed vahendid, erasektori investeeringud ning era- ja avaliku sektori koostöö. Samuti sisaldub kokkuleppes eraldi osa teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni potentsiaali kasutamise kohta riikide arengus.

Üleilmsed kestliku arengu eesmärgid kiideti heaks 2015. aasta sügisel toimunud tippkohtumisel. Eesti tegi ülevaate kestliku arengu eesmärkide rakendamisest 2016. aasta ÜRO kõrgetasemelise poliitilise foorumi raames.

Samuti kohtus asekantsler Reinart New Yorgis ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) juhi asetäitja ja välissuhete osakonna peadirektor Michael O’Neilliga. Kohtumisel kõneldi kahepoolsest koostööst ning avaldati heameelt selle üle, et Eesti E-riigi Akadeemia arengudirektor Hannes Astok viibis nõustamas UNDP e-valitsemise meeskonda, et edendada sealset digitaalse valitsemisega seotud programme ja projekte. Tegemist on esimese korraga kui Eesti ekspert oli ÜRO süsteemis sellist nõu andmas.

Kahepoolselt kohtus Väino Reinart foorumi raames ka Tonga ja Kiribati rahandusministritega, Madagaskari välisministeeriumi asekantsleri, Panama välisministeeriumi välismajandussuhete osakonna peadirektori ning Filipiinide rahandusministeeriumi kantsleriga.

Fotod: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/albums/72157682028145791  Lisainfo:

Mariann Sudakov
välisministeerium
avalike suhete osakond
521 6821
press@mfa.ee
www.vm.ee

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee