Permanent Representation of Estonia to the UN :: Uudised http://www.un.estemb.org/est est http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss WiseCMS 2.0 hille.lepp@vm.ee hille.lepp@vm.ee Asekantsler Reinart ÜROs: edusammudeks arengurahastamise valdkonnas on vaja heade valitsemistavade ja õigusriigi põhimõtete rakendamist http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1329 22.-24. mail osales välisministeeriumi välismajanduspoliitika ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart New Yorgis ÜRO Majandus- ja sotsiaalnõukogu arengurahastamise foorumil. <br><br>Asekantsler Reinart esines koos Tonga, Nepali ja Mehhiko esindajatega foorumi ministrite tasemel ümarlaual. Reinart tõi oma sõnavõtus välja, et vastavalt Eesti kogemusele on valitsustel võtmeroll koostööd soosiva keskkonna loomisel ning partnerite kaasamisel. „Heade valitsemistavade ja õigusriigi põhimõtete rakendamine loovad eeltingimused efektiivsuseks ja vajalike tulemuste saavutamiseks arengurahastamise valdkonnas,” rõhutas asekantsler. Samuti rääkis Reinart Eesti arengu- ja humanitaarabikoostöö raamistiku (2016-2020) prioriteetidest ning rahvusvahelise koostöö olulisusest teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni valdkonnas. Pikemalt peatus asekantsler e-valitsemise lahendustel, mis puudutavad korruptsiooni vähendamist ja maksutulu suurendamist.<br><br>Arengurahastamise foorumil arutleti laiemalt 2015. aasta Addis Abeba arengurahastamise konverentsil vastu võetud rahvusvahelise kokkuleppe rakendamise teemadel ning võeti vastu foorumi lõppdokument. 2016. aastal kehtima hakanud kokkulepe käsitleb kestliku arengu eesmärkide elluviimise vahendeid ning kokkuleppes on sätestatud, et ametliku arenguabi ressurssidele lisanduvad riigisisesed vahendid, erasektori investeeringud ning era- ja avaliku sektori koostöö. Samuti sisaldub kokkuleppes eraldi osa teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni potentsiaali kasutamise kohta riikide arengus.<br><br>Üleilmsed kestliku arengu eesmärgid kiideti heaks 2015. aasta sügisel toimunud tippkohtumisel. Eesti tegi ülevaate kestliku arengu eesmärkide rakendamisest 2016. aasta ÜRO kõrgetasemelise poliitilise foorumi raames. <br><br>Samuti kohtus asekantsler Reinart New Yorgis ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) juhi asetäitja ja välissuhete osakonna peadirektor Michael O’Neilliga. Kohtumisel kõneldi kahepoolsest koostööst ning avaldati heameelt selle üle, et Eesti E-riigi Akadeemia arengudirektor Hannes Astok viibis nõustamas UNDP e-valitsemise meeskonda, et edendada sealset digitaalse valitsemisega seotud programme ja projekte. Tegemist on esimese korraga kui Eesti ekspert oli ÜRO süsteemis sellist nõu andmas. <br><br>Kahepoolselt kohtus Väino Reinart foorumi raames ka Tonga ja Kiribati rahandusministritega, Madagaskari välisministeeriumi asekantsleri, Panama välisministeeriumi välismajandussuhete osakonna peadirektori ning Filipiinide rahandusministeeriumi kantsleriga.<br><br>Fotod: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/albums/72157682028145791 &nbsp;<br><br><br><br>Lisainfo:<br><br>Mariann Sudakov<br>välisministeerium<br>avalike suhete osakond<br>521 6821<br>press@mfa.ee<br>www.vm.ee<br><br> Wed, 24 May 2017 16:22:31 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1329 Eesti suursaadik ÜRO juures: mitmekesise pärandi säilitamine on meie ühine vastutus http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1321 Eesti suursaadik ÜRO juures Sven Jürgenson avas eile, 19. aprillil New Yorgis ÜRO peahoones Eesti Rahva Muuseumi näituse „Soome-ugri ja samojeedi rahvad“.<br><br>Suursaadik Jürgenson rõhutas soome-ugri ja samojeedi rahvaid tutvustava näituse avamisel kultuuride erilaadsuse hoidmise tähtsust. „Väikesed rahvused omanäoliste kultuuridega saavad ellu jääda vaid siis, kui ühiskonnas on neile tugev toetus. Mitmekesise pärandi säilitamine on meie ühine vastutus,“ iseloomustas suursaadik näituse sihti. „Seetõttu toetab ka Eesti järjepidevalt soome-ugri rahvaste kultuuri- ja haridusprojekte,” sõnas ta ning lisas, et järgmine soome-ugri rahvaste maailmakongress toimub Eestis 2020. aastal.<br><br>Näituse avamisel tänasid ÜRO asepeasekretär inimõiguste küsimuses Andrew Gilmour ja põlisrahvaste foorumi juht Chandra Roy-Henriksen Eestit järjepideva panustamise eest ÜRO põlisrahvaste fondi ja foorumisse. Asepeasekretär rõhutas, et peame jätkama ka põlisrahvaste osaluse suurendamist ÜRO kohtumistel. Ta märkis, et ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioon on saavutanud nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil suure kaalukuse seetõttu, et see peegeldab riikide ja põlisrahvaste omavahelist koostööd ning Eesti näitus on just sellise tõelise partnerluse hea näide.<br><br>Eesti alalise esinduse ÜRO juures korraldatud näitus on pühendatud 24. aprillist kuni 5.maini toimuva ÜRO põlisrahvaste foorumi 16. istungjärgule ja põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni 10. aastapäevale. Näitus jääb avatuks 25. maini.<br><br>Fotod: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/sets/72157682736340786/with/34116409456/<br><br>Eesti suursaadiku sõnavõtt: http://www.un.estemb.org/statements_articles/aid-1320 Thu, 20 Apr 2017 16:42:08 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1321 Mikser ÜRO-s: turvalisus ja julgeolek ei tohi muutuda luksusteks http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1292 Välisminister Sven Mikser võttis eile New Yorgis sõna ÜRO julgeolekunõukogu avatud debatil, mis keskendus elutähtsate riiklike varade ja süsteemide kaitsele terrorirünnakute eest.<br><br>Sven Mikseri sõnul ei tohi turvalisus muutuda luksuseks ning julgeolek peab olema kõigile tagatud. „Kuigi terrorismioht Eestis on madal, tunneme ennast siiski puudutatuna igast terroriaktist, mis meie lähiümbruses või ka kaugemal aset leiab. Kinnitan, et Eesti on jätkuvalt pühendunud jõupingutustele võitluses terrorismiga,“ ütles Mikser oma sõnavõtus ÜRO-s.<br><br>Elutähtis ehk kriitiline infrastruktuur nagu näiteks tervishoid, elektrienergia või transport on tänapäeva võrgustunud ühiskonnas terroristide rünnakutele eriti haavatav. Siinkohal on Mikseri sõnul oluline pöörata tähelepanu küberturvalisusele. „Küberohtude ennetamisel või neile reageerimisel on võtmetähtsusega rahvusvaheline koostöö. Julgustan kõiki riike jagama oma teadmisi ja oskusi võitluses küberrünnakutega, kaasates sellesse ka erasektorit ja kodanikuühiskonda,“ ütles välisminister.<br><br>Päeva teises pooles kohtus välisminister ÜRO rahuvalveküsimuste asepeasekretär Herve Ladsous’iga, kellele Mikser kinnitas Eesti jätkuvat valmisolekut panustada ÜRO rahuvalvesse. Veel kohtus minister ÜRO peaassamblee presidendi Peter Thomsoniga, kellega arutati kestliku arengu eesmärkide täitmisega seonduvat. Eesmärgid võeti ÜRO-s vastu 2015. aastal ning need ühendavad vaesuse vähendamise temaatikat ja keskkonna jätkusuutliku arengu küsimusi.<br><br>Ministri kõne terviktekst: http://www.un.estemb.org/statements_articles/aid-1291<br>Foto: https://flic.kr/s/aHskNVUcUu<br><br>Lisainfo:<br><br>Armo Vask<br>Välisministeerium<br>Avalike suhete osakonna meedianõunik<br>E-post armo.vask@mfa.ee<br>Tel +372 637 7618<br>Mob +372 5666 8581<br><br> Tue, 14 Feb 2017 16:28:53 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1292 Teesalu: konfliktiennetus peab olema ÜRO iga tegevuse keskmes http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1288 Eile, 24. jaanuaril osales välisministeeriumi poliitikadirektor Paul Teesalu New Yorgis ÜRO peaassamblee presidendi Peter Thompsoni poolt kokkukutsutud kõrgetasemelisel kohtumisel, mille fookuses oli kestlik areng ja rahuloome.<br><br>Oma sõnavõtus kinnitas Teesalu, et Eesti jagab uue ÜRO peasekretäri António Guterrese nägemust: „ÜRO kõigi tegevuste keskmes peab olema konfliktiennetus ja kestliku rahu tagamine. Konfliktide ennetamist ja rahuloomet ei saa vaadelda lahus kestliku arengu eesmärkidest, need valdkonnad tuleb omavahel tugevamalt siduda,“ ütles poliitikadirektor.<br><br>ÜRO kestliku arengu eesmärgid on võidelda vaesusega, tagada kõigile hea elukvaliteet ja hariduse kättesaadavus ning edendada head valitsemistava, mis aitavad ennetada konfliktide tekkepõhjuseid. „On selge, et konfliktiennetus, kestlik areng ja inimõiguste kaitse peavad käima käsikäes,“ ütles Teesalu.<br><br>Päeva teises pooles kohtus Teesalu ka ÜRO sekretariaadi poliitikaosakonna Euroopa teemade direktori Levent Bilmaniga&nbsp; ja Lähis-Ida teemade asedirektori Darko Mocibobiga.<br><br>Fotod: https://flic.kr/s/aHskT8Aitu<br><br>Eesti sõnavõtt: http://www.un.estemb.org/statements_articles/aid-1287<br><br><br>Lisainfo:<br><br>Armo Vask<br>Välisministeerium<br>Avalike suhete osakonna meedianõunik<br>E-post armo.vask@mfa.ee<br>Tel +372 637 7618<br>Mob +372 5666 8581<br><br> Wed, 25 Jan 2017 17:13:41 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1288 Eesti aitas kaasa uue ÜRO peasekretäri valimisprotsessi avatumaks muutmisele http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1269 Täna, 13. oktoobril nimetas ÜRO Peaassamblee järgmiseks viieks aastaks ametisse ÜRO uue peasekretäri Antonio Guterrese. Uus peasekretär asub ametisse järgmise aasta 1. jaanuaril.<br><br>Eesti alaline esindaja ÜRO juures, suursaadik Sven Jürgenson avaldas heameelt, et seekordne ÜRO uue juhi valimisprotsess oli senisest palju avatum. „Sellesse andis oma panuse ka Eesti, tehes aktiivselt koostööd samameelsete riikidega,“ rõhutas suursaadik Jürgenson. „Esimest korda ÜRO ajaloos olid kõik peasekretäri kandidaadid eelnevalt teada, liikmesriikidele jagati kandidaatide kohta infot ning avalike kohtumiste käigus oli võimalik saada ülevaade iga kandidaadi seisukohtadest,“ sõnas Jürgenson.<br><br>Eesti on koos Costa Ricaga survegrupi ACT (<i>Accountability, Coherence, Transparency Group</i>) liikmena olnud viimased kaks aastat ÜRO uue peasekretäri valimisprotsessi läbipaistvamaks ja kaasavamaks muutmise aktiivne eestvedaja. Gruppi kuulub lisaks Eestile veel 24 riiki. ACT-i eesmärk on muuta ÜRO Julgeolekunõukogu otsustus- ja tegutsemismehhanismid usaldusväärsemaks, läbipaistvamaks ja tulemuslikumaks ning anda liikmesriikidele võimalus protsessis aktiivselt osaleda. <br>&nbsp;<br>Suursaadik Jürgensoni sõnul jätkab Eesti tööd, et ÜRO tegevusse veelgi rohkem avatust tuua. „Soovime uue peasekretäri ametisse astumise järel jätkata tööd selle nimel, et liikmesriikidel oleks suurem võimalus kaasa rääkida ÜRO protsessides, muutes seeläbi kogu organisatsiooni tööd avatumaks, kaasavamaks ja efektiivsemaks,“ rõhutas Jürgenson.<br><br>ÜRO uue peasekretäri ametisse nimetamise puhul on ajalooline ka tema nimetamise resolutsioon. Kui kõik eelnevad peasekretärid on nimetatud ametisse ÜRO Julgeolekunõukogu poolt Peaassambleele esitatud resolutsiooni heaks kiitmisega, siis sel korral kirjutas peasekretäri ametisse nimetamise resolutsiooni Peaassamblee tuginedes Julgeolekunõukogu ettepanekule. See võeti vastu ühehäälselt.&nbsp; <br><br>Resolutsiooni teksti leiab siit: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.4&nbsp;&nbsp; <br><br>Järgmise ÜRO peasekretäri sõnavõtt tänasel ametisse nimetamisel: http://tinyurl.com/zvykwnu <br><br><br><br>Lisainfot:<br><br>Mariann Sudakov<br>välisministeeriumi avalike suhete osakond<br>521 6821<br>press@mfa.ee<br>www.vm.ee<br>&nbsp; Thu, 13 Oct 2016 16:38:57 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1269 Reinart: ÜRO peasekretäri valimisprotsess olgu avatum, tema ametiaeg ühekordne http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1263 Eesti korraldas eile ÜRO 71. peaassamblee avanädala raames Costa Rica, Soome ja Vanematekoguga servaürituse, mis keskendus organisatsiooni järgmise peasekretäri valimisele.<br>&nbsp;<br>Eestit esindanud välisministeeriumi asekantsler Väino Reinart tõi esile viimase aasta saavutusi järgmise peasekretäri valimisprotsessi avatumaks muutmisel. „ÜRO liikmesriigid, laiem rahvusvaheline üldsus, kodanikuühiskond ja meedia on ühiselt avaldanud survet, et pärast 70 aastat salatsemist oleks lõpuks ka julgeolekunõukogust väljaspool ülevaade peasekretäri valimisest,“ märkis Reinart. „Praeguseks on kõigil ülevaade peasekretäri kandidaatidest, keda hetkel on üheksa. Samuti toimusid esmakordselt nende kuulamised.“<br>&nbsp;<br>Asekantsler Reinarti sõnul ei kajastu avatum protsess paraku julgeolekunõukogu suhtumises, kes ei anna oma hääletustulemustest peasekretäri kandidaatide üle teistele ÜRO liikmesriikidele teada. „Julgeolekunõukogu peaks uuendustega samuti kaasas käima ning avatum olema,“ ütles ta.&nbsp; <br>&nbsp;<br>Reinart rõhutas veel, et kõrgete ametikohtade täitmisel peab ÜRO peasekretär olema sõltumatu. „Eesti toetab peasekretäri iseseisvuse kindlustamiseks tema ametiaja ühekordseks muutmist, et vältida tagasivalimiskampaaniaga seonduvat perioodi,“ ütles ta.<br>&nbsp;<br>Lisaks asekantsler Reinartile võtsid arutelus ÜRO peasekretäri valimiste teemal sõna Costa Rica president Luis Guillermo Solis, Soome välisminister Timo Soini ning Vanematekogu (The Elders) esindajatena Soome endine president Martti Ahtisaari ja Norra endine peaminister Gro Harlem Brundtland.<br>&nbsp;<br>Eesti kuulub koos Costa Rica ja Soome ning kokku 25 riigiga ÜRO julgeolekunõukogu töömeetodite survegruppi ACT (Accountability, Coherence, Transparency Group). Šveitsi algatatud initsiatiivi eesmärk on muuta ÜRO julgeolekunõukogu otsustus- ja tegutsemismehhanismid usaldusväärsemaks, läbipaistvamaks ja tulemuslikumaks ning anda liikmesriikidele võimalus protsessis aktiivselt osaleda. Viimasel kahel aastal on Eesti ACT grupis läbipaistvuse teema eestvedajana tegelenud aktiivselt uue ÜRO peasekretäri valimisprotsessi avatumaks muutmisega.<br>&nbsp;<br>Uus ÜRO peasekretär asub ametisse 1. jaanuaril 2017. Tõenäoliselt jõutakse valimisprotsessiga lõpule oktoobrikuu jooksul.<br><br>Lisainfo: <br><br>Sandra Kamilova<br>Avalike suhete osakond<br>Välisministeerium<br>+372 5667 5362<br>press@mfa.ee <br> Wed, 21 Sep 2016 18:01:20 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1263 President Ilves: ÜRO tähtsus sõltub tema jõulisusest kohaldada rahvusvahelist õigust http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1262 "Täna näeme tekkivat, ägedat või külmutatud konflikti peaaegu igal pool, kuhu vaatame. Nii, nagu vajame [konfliktidega toime tulemiseks] rahvusvahelist õigust, vajame ka vahendeid selle jõustamiseks. Kui ÜRO ei hakka jõuliselt tegutsema, kaotab ta aja jooksul oma tähtsuse," ütles president Toomas Hendrik Ilves eile õhtul, ÜRO 71. peaassamblee üldarutelul peetud kõnes.<br><br>President Ilves rõhutas, et põhiline ÜRO-vastane kriitika tuleneb julgeolekunõukogu suutmatusest praegu reageerida suurtele kriisidele. Tema hinnangul peaks ÜRO ideaalis olema esimene organisatsioon, kes üleilmse probleemi korral lahenduse välja pakub. "See ei peaks olema viimane abinõu, kui kõik teised võimalused on ammendatud," nentis Eesti riigipea.<br><br>Ta meenutas ÜRO-s peetud kõnes, et kui astus kümme aastat tagasi presidendiametisse, oli maailm palju stabiilsem: "Ei olnud majandus- ega rändekriisi, praeguseid konflikte Lähis-Idas või Venemaa agressiooni Gruusia ja Ukraina suunal. Tollal päevakorral olnud probleemid, näiteks terrorism, ränne, kliimamuutused ja küberjulgeolek, on muutunud teravamaks ning nende lahendamise vajadus märksa pakilisemaks."<br><br>Eesti riigipea hinnangul ei oleks saanud kõiki nüüdseid konflikte ja kriise ära hoida.<br><br>"Kuid olen veendunud, et paljude konfliktide mõju oleks saanud leevendada, kui oleksime tegutsenud kiiremini ja kui oleksid olnud olemas asjakohased vahendid," rõhutas president Ilves ning meenutas, et ÜRO-s 2008. aastal peetud sõnavõtus, pärast Venemaa sissetungi Gruusiasse, hoiatas ta rahvusvahelise õiguse valikulise kohaldamise eest.<br><br>"Ilmselgelt rikuti Gruusiasse sissetungimisel rahvusvahelist õigust. Kuus aastat hiljem – aastal 2014 – nägime samasuguse käitumisviisi kordumist Ukrainas. Esimest korda pärast Teist maailmasõda oli Euroopa piire jõuga muudetud. ÜRO põhikirjas sätestatud põhimõtteid rikuti jultunult, kuid ÜRO ei suutnud tõhusalt reageerida," ütles president Ilves.<br><br>"Venemaa agressioon Ukrainas jätkub. Territooriumid Gruusias ja Ukrainas on jätkuvalt okupeeritud sõjaliste jõudude poolt, külmutatud konfliktid jätkuvad Mägi-Karabahhis ja Transnistrias," lisas ta.<br><br>President Ilves rääkis oma kõnes ka kogu maailma mõjutavast rändeprobleemist, rõhutades, et see on kõikide riikide ühine probleem.<br><br>"Sisserände keskmes on rändajatest lapsed. Rändeteel olevad või rändest muul viisil mõjutatud lapsed on kõige kaitsetum rühm," ütles Eesti riigipea. Tema sõnul on oluline võimaldada pagulaslaagrites elavatele lastele ligipääs hariduse omandamisele, sest haridusest ilmajäämine piirab pagulastest ja varjupaigataotlejatest laste väljavaateid ning suurendab võõrandumise riski.<br><br>President Ilves mainis oma sõnavõtus ka eelmisel aastal riikide poolt vastu võetud säästva arengu eesmärke ja säästva arengu tegevuskava aastani 2030, märkides, et Eesti jaoks on üheks oluliseks eesmärgiks meetmed, mis tagavad ühiskonnas inimestele võrdsed võimalused sõltumata nende soost.<br><br>Samuti kutsus ta rahvusvahelist üldsust kiiremini rakendama ÜRO tegevuskava, mis käsitleb ajakirjanike turvalisust, nimetades eelisküsimuseks õigust arvamus- ja sõnavabadusele nii internetis kui ka mujal.<br><br><br>President Ilvese sõnavõtu täistekst on eestikeelsena loetav siit: https://www.president.ee/et/ametitegevus/koned/12558-2016-09-22-11-17-21/index.html<br>President Ilvese sõnavõtu täistekst on ingliskeelsena loetav siit: https://www.president.ee/en/official-duties/speeches/12557-address-by-the-president-of-the-republic-of-estonia-toomas-hendrik-ilves-at-the-general-debate-of-the-71st-united-nations-general-assembly/index.html<br>President Toomas Hendrik Ilvese sõnavõtu video on ingliskeelsena järelvaadatav siit: http://www.unmultimedia.org/avlibrary/asset/1714/1714294/<br><br><br>Vabariigi Presidendi Kantselei<br>avalike suhete osakond Wed, 21 Sep 2016 13:27:01 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1262 Eesti kinnitas LifeLine'i fondi kohtumisel jätkuvat toetust tagakiusatud vabaühendustele http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1256 Välisministeeriumi poliitikaosakonna peadirektor Paul Teesalu juhtis koos Ameerika Ühendriikide kolleegi Virginia Bennettiga tagakiusatud vabaühenduste abistamise fondi LifeLine panustajariikide kohtumist. Kohtumine toimus New Yorgis Eesti alalises esinduses ÜRO 71. peaassamblee avanädala raames. Arutati fondi tegevust vabaühenduste toetamisel.<br><br>Teesalu avaldas kahetsust, et mitmel pool maailmas jätkuvad rünnakud tsiviilühiskonna vastu. „Inimõiguste edendajate tegevus tagakiusamise tingimustes on tunnustust väärt. Mul on hea meel, et LifeLine'i initsiatiiv on loonud surve all olevate vabaühenduste jaoks täiendavaid võimalusi,“ ütles poliitikaosakonna peadirektor. Fondi kaudu abistatakse neid näiteks juriidilise kaitse, koolituse või rahvusvahelise koostöö valdkondades.<br><br>Fondi viie tegevusaasta jooksul on toetust saanud üle tuhande kodanikuühiskonna aktivisti ja organisatsiooni ligi sajast riigist. Eesti on olnud fondiga seotud alates selle loomisest ning toetanud selle tegevust meie arengukoostöö sihtriikides kokku 120 000 euroga.<br><br>LifeLine´i eesmärk on abistada keerulistes poliitilistes tingimustes tegutsevaid vabaühendusi ning nende heaks töötavaid inimesi, võimaldades täiendavat kaitset riigivõimu tagakiusamise korral. LifeLine kutsuti ellu Ameerika Ühendriikide algatusel 2010. aastal välisminister Hillary Clintoni initsiatiivil.<br><br>Lisainfo:<br><br>Sandra Kamilova<br>Avalike suhete osakond<br>Välisministeerium<br>+372 5667 5362<br>press@mfa.ee<br><br> Mon, 19 Sep 2016 12:19:58 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1256 President Ilves: Eesti arengukoostöö üheks fookuseks on digiühiskonna edendamine Euroopa Liidu idapartnerlusriikides http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1255 „Infotehnoloogiliste lahenduste rakendamine võib aidata kaasa demokraatia ja majanduse arengule. Eestil, kes keskendub infotehnoloogilises abis Euroopa Liidu idapartnerlusriikidele, on hea IT-koostöö nii Ukraina, Gruusia kui ka Moldovaga,“ ütles president Toomas Hendrik Ilves ÜRO 71. Peaassamblee avanädalal e-valitsemise ja läbipaistvate avalike teenuste teemalisel servaüritusel, mille korraldasid ühiselt Eesti, Gruusia, Korea Vabariik ja ÜRO arenguprogramm.<br><br>President Ilves kõneles inimõiguste, korruptsiooni, õigusriigi ja heade valitsemistavade ning infotehnoloogiliste lahenduste olulisusest kestliku arengu saavutamisel. Üritusel võtsid sõna ka Gruusia peaminister Giorgi Kvirikašvili ja ÜRO arenguprogrammi esindaja Helen Clark.<br><br>„Eesti kogemusest teame, et eduka digiühiskonna ülesehitamise eelduseks on poliitiline pühendumus. See peaks eriti väljenduma seadusandlikus toes ning olema osa õigusriigi ja demokraatliku ühiskonna laiemast tugevdamisest,“ märkis president Ilves, kelle hinnangul aitavad e-valitsemise lahendused Euroopa Liidu idapartnerlusriikides kaasa vajalike reformide läbiviimisele.<br><br>Seejuures tõdes Eesti riigipea, et nii nagu digipoliitika pole ainult tehnoloogia, ei lahenda ainult tehnoloogia ühegi riigi kõiki arenguprobleeme, see on olnud mõjus ikka kombineerituna teiste reformidega.<br><br>Tema sõnul jagab Eesti pidevalt oma kogemusi infotehnoloogiliste lahenduste rakendamisel avatud ühiskonna ja majanduse arenguks. <br><br>„Näiteks meie E-riigi Akadeemia on juhtinud e-valitsemise, e-demokraatia, riikliku küberturvalisuse ja avatud infoühiskondade alaseid projekte praeguseks rohkem kui 50 riigis. Eesti valitsusasutused on teinud koostööd mitmekümnete riikidega, sama kehtib meie ettevõtete kohta,“ sõnas president Ilves. <br><br>Kohtumine sai innustust eelmise aasta ÜRO tippkohtumisest, kus lepiti kokku järgmise 15 aasta kestliku arengu eesmärgid, mida on kokku 17 ja neist kaks puudutavad otseselt infoühiskonna arengut.<br><br><br><i>Vabariigi Presidendi Kantselei <br>avalike suhete osakond</i><br><br> Mon, 19 Sep 2016 12:17:49 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1255 President Ilves kutsus ÜRO rände-teemalisel tippkohtumisel toetama migratsioonileppeid rändesurve lähteriikidega http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1254 „Rändekriis puudutab paljude riikide paljusid valdkondi ning mõjutab turvalisust, stabiilsust ja arengut maailma eri piirkondades. Just riikide omavaheline koostöö aitab haavatavatel inimestel põgeneda sõja ja terrori, poliitilise või sotsiaalse tagakiusamise, vaesuse ja nälja eest,“ ütles president Toomas Hendrik Ilves eile New Yorgis ÜRO rändetippkohtumise plenaaristungil.<br><br>Riigipead ja valitsusjuhid võtsid tippkohtumisel vastu poliitilise deklaratsiooni, milles kinnitatakse ühist vastutust globaalse rände parema juhtimise ning pagulaste ja põgenike aitamise eest.<br><br>Tippkohtumisel osalesid ca 60 riigi esindajad, ka näiteks Soome, Läti, Egiptuse, Mehhiko, Küprose, Bulgaaria ja Gruusia presidendid, samuti Taani, Jaapani ja Kanada peaministrid ning paljude maade välisministrid.<br><br>President Ilves tervitas ÜRO algatust, mis tõi riigipead ja valitsusjuhid esimest korda nii kõrgel tasemel arutama põgenike ja migratsiooniga seotud probleeme ÜRO juhitud ühtses võtmes.<br><br>„See võimaldab meil senisest paremini tegeleda lünkadega selle üliolulise teema ülemaailmses lahendamises,“ nentis Eesti riigipea.<br><br>Tema hinnangul on oluline, et me tegeleksime konfliktide, vägivalla ja äärmise vaesuse põhjustega migratsiooni lähteriikides.<br><br>„Euroopa Liidu algatatud uus partnerlus kolmandate riikidega on siin õige samm. Me usume, et migratsioonilepped rändesurve lähteriikidega, mis arvestavad üksteise huve, aitavad lõpuks kaasa konfliktide rahumeelsele lahendamisele ning parandavad paljude riikide elanike poliitilist, sotsiaalset ja majanduslikku olukorda,“ sõnastas president Ilves Eesti vaate.<br><br>Ta rõhutas oma sõnavõtus, et riigid peavad veelgi rohkem pingutama, kaitsmaks lapsi, kes on sunnitud oma kodumaalt mujale põgenema.<br><br>„Tänaseks on maailmas peaaegu 50 miljonit lapspagulast ja -migranti. Lapspagulaste arv on vaid 10 aastaga enam kui kahekordistunud ja kasvab endiselt. See šokeeriv statistika nõuab, et peame tegutsema äärmiselt tõhusalt. Meie kohus on teha laste hääled migratsioonikeerises kuuldavaks ja aidata neil leida kindel jalgealune, kaitse, tervishoid ja haridus – ühesõnaga normaalne elu,“ märkis president Ilves.<br><br>Eesti osutab lapspagulaste ja -migrantide keerulisele olukorrale erilist tähelepanu ning püüab tugevdada nende laste kaitset ja lõimumist Euroopas, sealhulgas hariduse, tervishoiu, sotsiaal- ja õigusabiteenuste valdkonnas, aga ka diskrimineerimise ja ksenofoobia vastaste meetmete edendamisel.<br><br>Eilne riigipeade ja valitsusjuhtide deklaratsioon koosneb neljast suuremast osast: rändevoogude põhjused ja väljakutsed; riikide valmisolek jagada globaalsest rändest tulenevat koormat; põhimõtted ja kohustused kõigi põgenike, sh pagulaste osas; kohustused ainult pagulaste osas ja jätkutegevused.<br><br>ÜRO andmetel oli 2015. aastal maailmas kokku 244 miljonit põgenikku, sealhulgas umbes 40 miljonit sisepõgenikku ja 20 miljonit pagulast. Põgenike koguarv 15 aastaga on suurenenud umbes 70 miljoni ehk 40% võrra. 104 miljonit tänastest põgenikest (43%) on sündinud Aasias, 62 miljonit (25%) Euroopas. Aafrika on põgenike päritolukohana viiendal kohal (34 miljonit ehk 14%).<br><br>2015. aastal taotles Euroopa Liidult rahvusvahelist kaitset 1 255 600 inimest. 2016. aasta kaheksa kuuga on Euroopasse jõudnud 304 993 põgenikku. Euroopa rändekava raames on Eesti praeguse seisuga vastu võtnud 60 pagulast, sh 49 põgenikku on ümber paigutatud Kreekast ja 11 põgenikku on ümber asustatud Türgist.<br><br><br><i>Vabariigi Presidendi Kantselei<br>avalike suhete osakond</i> Mon, 19 Sep 2016 12:16:35 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1254 Asekantsler Reinart ÜROs: meil on kohustus lapsi rändekriisis kaitsta http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1253 Välisministeeriumi väliskaubanduspoliitika ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart kinnitas eile, 19. septembril ÜRO peaassamblee avanädala kõrgetasemelisel rändeteemalisel kohtumisel Eesti jätkuvat valmisolekut panustada rändekriisi lahendamisse, keskendudes laste olukorrale kriisis. <br><br>„Mõni aasta tagasi olid Aafrikast ja Lähis-Idast saabuvad põgenikepaadid vaid mõne üksiku Euroopa riigi küsimus. Täna on see oluline murekoht kogu maailmale,“ ütles Reinart. Ta lisas, et Eesti on valmis oma kohustusi täitma ning osalema rändekriisile pikaajaliste lahenduste leidmisel. „Tähtis on, et jääksime Euroopas ja maailmas kriisi lahendamisel ühtseks,“ rõhutas ta.<br><br>Rääkides laste olukorrast rändekriisis, rõhutas Reinart, et lastele tuleb pöörata erilist tähelepanu. „Ligikaudu 50 miljonit last on täna põgenemas vägivalla ja ebakindluse eest. See number on täna 77 protsendi võrra suurem kui viis aastat tagasi,“ ütles Reinart. „Lapsed on rändekriisis üks kõige haavatavamaid gruppe ning meie kohustus on kaitsta neid kriisist tulenevate ohtude eest nagu inimkaubandus või ksenofoobia. Tuleb meeles pidada, et rändekriisist puudutatud lapsed vajavad tähelepanu ka peale jõudmist sihtriikidesse - neile tuleb tagada ligipääs haridusele, tervishoiule ja sotsiaalkaitsele,“ rõhutas asekantsler. <br><br>Eilsel ÜRO rändeteemalisel tippkohtumisel võtsid riigipead ja valitsusjuhid vastu ka poliitilise lõppdeklaratsiooni, milles kinnitati ühist vastutust globaalse rände parema juhtimise ning põgenike aitamise ees. Reinarti hinnangul näitab see jätkuvat vajadust koostöö ja üksmeele järele rändekriisi lahendamisel. <br><br>Fotod: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/albums/72157672958139241<br><br>Lisainfo:<br>Sandra Kamilova<br>Avalike suhete osakond<br>Välisministeerium<br>+372 5667 5362<br>press@mfa.ee Tue, 20 Sep 2016 12:15:07 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1253 Asekantsler Reinart osaleb ÜRO 71. peaassamblee kõrgetasemelisel avanädalal http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1248 Välisministeeriumi väliskaubanduspoliitika ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart võtab osa New Yorgis toimuvast ÜRO 71. peaassamblee kõrgetasemelisest avanädalast. Algav peaassamblee keskendub eelmisel aastal vastuvõetud oluliste otsuste, näiteks kestliku arengu tegevuskava 2030 ja Pariisi kliimakokkuleppe, rakendamisele. Arutelude keskmes on ka võitlus terrorismiga, rahuloome ning rändekriis. <br><br>19. septembril esineb Reinart sõnavõtuga ÜRO 71. peaassamblee ülddebatile eelneval kõrgetasemelisel rändeteemalisel kohtumisel, kus võetakse vastu poliitiline deklaratsioon konkreetsete tegevuste kohta rändekriisi lahendamiseks. Õhtul osaleb asekantsler Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel, kus arutatakse lisaks rändekriisile Euroopa Liidu suhteid Türgiga ja olukorda Süürias.<br><br>Samal päeval toimub Eesti alalises esinduses ÜRO juures tagakiusatud vabaühenduste abistamise fondi „Lifeline“ panustajariikide juhtkomitee kohtumine. Eesti ja USA on olnud viimase aasta jooksul juhtkomitee kaaseesistujad. Kohtumisel annab Eesti kaaseesistumise üle Leedule. <br><br>20. septembril osaleb Reinart Balti riikide delegatsioonide kohtumisel USA abivälisministri Tom Shannoniga. Lisaks osaleb asekantsler kõrgetasemelisel kõrvalüritusel innovatsiooni ja naiste võimestamise teemal, Saksamaa välisministri Frank-Walter Steinmeieri juhitud arutelul „Force of Civilian Crises Management“ ning kohtub Ameerika Juudi Komitee esindajatega. Samuti on asekantsleril kavas mitmed kahepoolsed kohtumised, sealhulgas India, Egiptuse ja Brunei delegatsioonidega. <br><br>Lisainfo: <br><br>Sandra Kamilova<br>Avalike suhete osakond<br>Välisministeerium<br>+372 5667 5362<br>press@mfa.ee<br><br> Mon, 19 Sep 2016 11:53:49 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1248 President Ilves New Yorgis: Eesti panustab pagulaslaste haridusse http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1247 President Toomas Hendrik Ilves ja UNICEFi heatahtesaadik Ewan McGregor kõnelesid eile New Yorgis ÜRO 71. Peaassamblee avanädala raames Eesti ÜRO esinduse üritusel "Lapsed pagulas- ja rändekriisis". Eesti riigipea rõhutas, et Eesti riigi abi fookuses on pagulaslastele hariduse andmine.<br><br>President Ilves ütles avasõnavõtus, et meil kõigil tuleb anda oma panus selleks, et põgenike ja pagulaste lastel oleks võimalus täisväärtuslikule elule. “Laste õiguste kaitsmise kõrval on seetõttu eriti oluline neile hariduse andmine. Tagades pagulaslastele hariduse, võimaldame neile kindlama tuleviku,” sõnas Eesti riigipea.<br><br>President Ilves märkis, et Eesti panustab süstemaatiliselt riikliku abi kaudu pagulaslaste haridusse. “Näiteks Jordaanias asuvas põgenikelaagris on Eesti riigi abiga arvutiklassid ja lastele tagatud arvutiõpe. Haridustee jätkamine on tagatud ka pagulaslastele, kes on asunud elama Eestisse,” lisas ta.<br><br>Eesti ÜRO esindus oli ürituse üks peakorraldajatest. Eesti suursaadik ÜRO juures Sven Jürgenson on 2016. aastal UNICEFi nõukogu president ja ühtlasi on Eesti sellel aasta Euroopa Nõukogu eesistuja, kus meie üheks prioriteediks on laste õiguste kaitse. Eesti korraldas ürituse koostöös UNICEFi, Euroopa Nõukogu ja UNICEFi USA rahvuskomiteega.<br><br>Lisaks president Toomas Hendrik Ilvesele ja Ewan McGregorile esinesid sõnavõttudega UNICEFi tegevjuht Anthony Lake, Euroopa Nõukogu peasekretär Thorbjørn Jagland, Rootsi asepeaminister Isabella Lövin, Etioopia välisminister Tedros Adhanom, Saksa arenguminister Gerd Mueller, Euroopa komisjoni asepresident Kristalina Georgieva, ÜRO pagulaste ülemvolinik Filippo Grandi, Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni peadirektor William Lacy Swing ja kaks pagulastüdrukut. Ürituse raames avati ka näitus Zaatari pagulaslaagrist Jordaanias.<br><br>ÜRO andmetel oli 2015. aastal maailmas kokku 244 miljonit põgenikku. Viimase 15 aastaga on põgenike arv proportsionaalselt suurenenud kiiremini (70 miljonit ehk 40%) kui maailma elanikkond. Põgenikest iga kaheksas on laps. Lapsed on pagulas- ja põgenikekriisis üks kõige haavatavamaid gruppe.<br><br>Täna, 19. septembril toimub New Yorgis ÜRO peasekretäri egiidi all esimene rändeteemaline tippkohtumine, mille raames võtavad riigipead ja valitsusjuhid vastu poliitilise lõppdeklaratsiooni, milles kinnitavad ühist vastutust globaalse rände parema juhtimise ning pagulaste ja migrantide aitamise ees.<br><br><br>Pressiteatele lisatud foto: Eleri Ever (Vabariigi Presidendi Kantselei)<br>Rohkem pilte aadressil https://www.flickr.com/photos/136427390@N03/sets/72157674075518295/with/29698379281/<br>UNICEFi fotod üritusest: http://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFQ3OE1<br><br><br><i>Vabariigi Presidendi Kantselei<br>avalike suhete osakond</i><br><br> Mon, 19 Sep 2016 11:45:59 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1247 Välisminister Kaljurand küberekspertide kohtumisel: Eesti õigus ja kohustus on olla eeskujuks IKT alal http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1241 Välisminister Marina Kaljurand võttis eile, 29. augustil riikliku eksperdina osa New Yorgis toimuvast kõrgetasemelisest ÜRO küberekspertide rühma nõupidamisest, milles arutleti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste üle rahvusvahelise õiguse ning julgeoleku kontekstis. Kaljurand rõhutas kohtumisel Eesti ja teiste riikide rolli IKT alaste kogemuste jagamisel.<br><br>„Ajal, mil maailmas on kasvamas küberrünnakute arv, on riikidel, kes on edukad IKT alal, eelised ja vastutus küberjulgeoleku tagamisel - läbi koordineeritud koostöö nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil,“ ütles Kaljurand. Ta kinnitas, et Eesti peab oluliseks riigisisese küberjulgeoleku tagamist ja rahvusvahelist koostööd küberjulgeoleku valdkonnas.<br><br>Kaljuranna sõnul on oluline meeles pidada, et rahvusvaheline õigus kehtib ka küberruumis. “Siiski on selle kohaldamises küsimusi, mida arutada, täpsustada ja milles kokku leppida. Eesti saab olla eeskujuks, kuidas riigid täidavad rahvusvahelisi norme ja rahvusvahelist õigust IKT valdkonnaga seonduvates küsimustes. See on Eesti õigus ja kohustus“.<br><br>Kaljurand on Eesti ekspert ÜRO valitsusekspertide grupis alates 2014. aastast. ÜRO küberekspertide rühma ülesanne on uurida ohte küberruumis ja rahvusvahelise õiguse kohaldamist ning anda riikidele soovitusi uute normide väljatöötamiseks ja koostöö tõhustamiseks.<br><br>Fotod: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/albums/721576721...<br><br>Lisainfo:<br>Sandra Kamilova<br>Avalike suhete osakond<br>Välisministeerium<br>+372 5667 5362<br>press@mfa.ee<br><br> Mon, 29 Aug 2016 23:30:46 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1241 Välisminister Kaljurand New Yorgis: era- ja avaliku sektori koostöö on küberjulgeoleku tagamisel võtmetähtsusega http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1240 Välisminister Marina Kaljurand märkis eile, 29. augustil ÜRO peakorteris New Yorgis toimunud era- ja avaliku sektori küberturvalisuse koostöö teemalisel üritusel, et erasektorist on tänapäeva maailmas saanud peamine innovatsiooni looja. <br><br>„Kuna kübervaldkonnas varitsevad ohud nõuavad meilt nendega toimetulekuks üha uuenduslikumaid lahendusi, tuleb riikidel teadvustada, et koostöö erasektoriga on julgeoleku tagamisel võtmetähtsusega,“ rõhutas Kaljurand.<br><br>Välisministri sõnul on Eesti riik, kes peab väga oluliseks info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamist avaliku sektori poolt pakutavate teenuste kasutajasõbralikuks ning kättesaadavamaks muutmisel. „Eesti e-teenused tagavad selle, et kodanike suhtlus riigiga on mugav ja efektiivne. Samuti otsime pidevalt võimalusi, kuidas kaasata erasektorit teenuste arendamisesse ja ühtlasi ka küberturvalisuse tagamisse,“ ütles Kaljurand. Välisminister lisas, et üheks näiteks erinevate osapoolte edukast koostööst on Eestis loodud Küberkaitseliit, kuhu kuuluvad kodanikud on otsustanud anda oma vabatahtliku ekspertpanuse riiklikul tasandil küberjulgeoleku edendamisesse. Samas märkis Kaljurand, et erasektoriga koostöös ei tohi lähtuda riigid vaid soovist saada eraettevõtetelt vajalikku informatsiooni. „Eduka ja usaldusliku koostöö aluseks on kahepoolne suhtlus, mis tugineb vastastikusel austusel ning arusaamal, et ka riik saab erasektorile omapoolse informatsiooniga kasulik olla,“ märkis välisminister.<br><br>Välisminister Marina Kaljurand võttis eksperdina osa New Yorgis toimuvast ÜRO küberekspertide rühma töögrupist, milles arutati info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste üle rahvusvahelise õiguse ning julgeoleku kontekstis. Töögrupi kohtumise serval toimunud kõrvalüritus „Public-Private Cooperation to Support Cybersecurity: Building a Culture of Trust in ICTs across the Information Society“ tõi kokku suure hulga huvilisi. Ürituse korraldasid Eesti alaline esindus ÜRO juures koostöös Mehhiko alalise esinduse ning ettevõtetega Microsoft, AT&amp;T, Google, Intel, Verisign ja 21st Century Fox.<br><br>Fotod: https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/albums/72157672146152621&nbsp; &nbsp;<br><br>Lisainfo:<br>Sandra Kamilova<br>Avalike suhete osakond<br>Välisministeerium<br>+372 5667 5362<br>press@mfa.ee <br><br> Tue, 30 Aug 2016 00:29:14 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1240 Välisminister Marina Kaljurand avaldas tunnustust humanitaarabi osutavatele inimestele ja organisatsioonidele http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1236 Tänase rahvusvahelise humanitaarabi päeva puhul avaldas välisminister Marina Kaljurand tunnustust kõigile humanitaarabi osutamisega seotud inimestele ja organisatsioonidele.<br><br>“Abivajajate hulk on tänapäeva keerulises olukorras kasvamas ning me ei saa jätta seda tähelepanuta – hädas olijate abistamine on meie ühine moraalne kohustus. Peame tegema kõik, et humanitaarabi jõuaks iga abivajajateni,“ ütles välisminister. „Täna on õige hetk meenutada kõiki, kes aitavad kaasa humanitaarkriiside leevandamisele ning tunnustada ja tänada neid tehtu eest," ütles Kaljurand. <br><br>2016. aastal on Eesti humanitaarabi fookuses jätkuvalt Ukraina, kuhu eelmisel aastal suunati suurem osa tegevusi ning Süüria lähinaabrus ehk Jordaania, Liibanon, Iraak. Samuti panustab Eesti nii kahepoolsete projektide kui rahvusvaheliste humanitaarabi organisatsioonide kaudu Süüria pagulaste olukorra leevendamiseks Türgis.<br><br>Eesti on andnud oma panuse ka looduskatastroofide tagajärgede leevendamisesse. Eelmisel aastal toetas välisministeerium maavärinas kannatada saanud Nepali, tormist kahjustatud väikesaareriike Vanuatut ja Tuvalut ning ilmastikunähtusest El Niño põhjustatud põuaga toimetulemist Etioopias. Eesti päästemeeskonna eksperdid osalesid missioonidel Ebola leviku tõkestamiseks Sierra Leones ning troopilise tormi tagajärgede leevendamiseks Omaanis ja Jeemenis.<br><br>Eesti käesoleva aasta humanitaarabi eelarve on 3,2 miljonit eurot. Aastatel 2011–2015 eraldati Välisministeeriumi eelarvest humanitaarabiks üle 10 miljoni euro. Põhilisteks siseriiklikeks partneriteks on humanitaarabi osutamisel olnud Päästeamet, Terviseamet, Sisekaitseakadeemia, MTÜ Mondo, MTÜ Pagulasabi ja MTÜ Ukraina Kultuurikeskus.<br><br>2016. aasta Rahvusvahelise humanitaarabi päeva teema on „Üks inimkond“ („One Humanity“). Lisainfot rahvusvahelise humanitaarabi päeva kohta: www.worldhumanitarianday.org <br><br> Thu, 18 Aug 2016 22:27:09 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1236 Peaminister Rõivas kohtumisel Ban Ki-mooniga: ÜROl on oluline roll konfliktide lahendamisel http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1219 Tue, 03 May 2016 13:54:00 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1219 Eesti valiti 2016. aastaks UNICEFi nõukogu presidendiks http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1193 Wed, 13 Jan 2016 19:33:09 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1193 Väliskomisjoni visiidil ÜRO peakorterisse on keskmes inimõiguste ja rände küsimused http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1186 Thu, 03 Dec 2015 22:31:27 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1186 Välisminister Kaljurand: ÜRO peasekretäri valimised peavad olema läbipaistvad http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1176 <footer>27. September 2015 - 12:37</footer> <div> <div> <div><a href="http://vm.ee/sites/default/files/styles/1024x/public/news-cover-images/21726556132_b3fc2e8541_o.jpg?itok=uZdwec1m" title="Välisminister Kaljurand: ÜRO peasekretäri valimised peavad olema läbipaistvad"><img src="http://vm.ee/sites/default/files/styles/news_detail_cover_image/public/news-cover-images/21726556132_b3fc2e8541_o.jpg?itok=ankcqzLT" height="319" width="480"></a></div> </div> </div> <div> <div> <div><p>Välisminister Marina Kaljurand esindas Eestit üheskoos ÜRO Vanematekogu, Costa Rica ja Soomega korraldatud servaüritusel „ÜRO järgmise peasekretäri valimine: protsessi avatumaks muutmine“.</p> <p>Kaljurand andis ülevaate senistest arengutest seoses ÜRO peasekretäri valimisprotsessi läbipaistvamaks muutmisega. „11. septembril vastu võetud peaassamblee elavdamise resolutsioon on suur samm edasi valimisprotseduuri selgemaks muutmisel. Esimest korda 70. aasta jooksul on jõutud kokkuleppele, et peasekretäri valimistel peab olema konkreetne algus, liikmesriikidele jagatakse kandidaatide kohta infot ning nendega korraldatakse ka avalikke kohtumisi,“ lausus välisminister.</p> <p>Kõik üritusel osalenud kõrgetasemelised esindajad olid ühel arvamusel, et nii nagu iga ühiskond võidab avatud ja läbipaistvast protsessist, nii võidavad sellest ka rahvusvahelised süsteemid ja organisatsioonid. „Avatud ja kaasaval otsustusprotsessil on enam potentsiaali jõuda positiivse ja kõigile meelepärase tulemini,“ sõnas Kaljurand.</p> <p>Välisminister rõhutas ka, et ÜRO kõrgete ametikohtade täitmisel tuleks järgida kõiki reegleid, võtta arvesse soolist tasakaalu ning eelistada võrdsete kandidaatide puhul naiskandidaati. „Samuti on oluline, et valiku tegemisel võetaks arvesse geograafilist tasakaalu,“ lisas ta.</p> <p>Lisaks välisminister Marina Kaljurannale võtsid paneelis ÜRO peasekretäri valimiste teemal sõna Costa Rica president Luis Guillermo Solis, Vanematekogu (The Elders) esindajatena Norra endine peaminister Gro Harlem Brundtland ja Mehhiko endine president Ernesto Zedillo Ponce de León.</p> <p>Eesti kuulub koos Costa Rica, Soome ja ligi kolmekümne teise riigiga ÜRO julgeolekunõukogu töömeetodite survegruppi ACT (Accountability, Coherence, Transparency Group). Šveitsi algatatud initsiatiivi eesmärk on muuta ÜRO julgeolekunõukogu otsustus- ja tegutsemismehhanismid usaldusväärsemaks, läbipaistvamaks ja tulemuslikumaks ning suurendada sealjuures riikide omalustunnet. Alates selle aasta algusest on Eesti ACT grupis selle teema eestvedajana tegelenud aktiivselt uue ÜRO peasekretäri valimisprotsessi avatumaks ja läbipaistvamaks muutmisega. Uus ÜRO peasekretär valitakse järgmisel aastal.</p> <p>Fotod: <a href="https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/albums/72157656781385443">https://www.flickr.com/photos/estonian-foreign-ministry/albums/721576567...</a></p> <p><br> VÄLISMINISTEERIUMI PRESSIOSAKOND<br> 637 7654<br> 521 6821<br><a href="mailto:press@mfa.ee">press@mfa.ee</a><br><a href="http://www.vm.ee">www.vm.ee</a></p></div> </div> </div> Sun, 27 Sep 2015 17:24:12 GMT http://www.un.estemb.org/est/esileht/uudised/aid-1176