Eesti
English

Kõned ja artiklid

17.03.2015   Välisministeeriumi asekantsler Marina Kaljurand`i sõnavõtt Naiste staatuse komisjoni 59.istungi üldarutelul
23.02.2015   Eesti alalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt Julgeolekunõukogu avatud arutelul „Rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamine: peegeldades ajalugu ja kinnitades üle oma tugev pühendumus ÜRO Harta eesmärkidele ja põhimõtetele“
05.02.2015   Eesti Alalise esinduse ÜRO juures, Kristel Lõuk'i sõnavõtt UNICEFí istungil
03.02.2015   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt UNICEFi 2015.aasta esimesel istungil
30.01.2015   Eesti ja Läti ühissõnavõtt Julgeolekunõukogu avatud arutelul tsiviilisikute kaitse teemal
22.01.2015   Eesti alalalise esindaja ÜRO juures, Margus Kolga sõnavõtt Peaassamblee antisemitismi vastu võitlemisele pühendatud kohtumisel
19.01.2015   Eesti ja Läti ühissõnavõtt Julgeolekunõukogu avatud arutelul arengu, rahu ja julgeoleku teemal
 «  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  » 
© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee