Eesti
English
EV Alaline Esindus ÜRO juures »

Esinduse kontaktandmed

21.03.2016

 Three Dag Hammarskjöld Plaza
305 East 47th Street, 6th Floor
New York, N.Y. 10017
USA
tel. (1 212) 883 06 40
faks (1 212) 883 06 48
 e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee

ESINDUSE TÖÖTAJAD
  
Sven JürgensonSuursaadik, Eesti alaline esindaja ÜRO juures
Minna-Liina Lind1. sekretär, esinduse asejuht (Peaassamblee üldasjad; Julgeolekunõukogu; ÜRO julgeolekunõukogu reform; 4. ja 1. komitee, rahuvalve)
Roman Vinartšuk
1. sekretär (2. komitee - areng, keskkond, majandus ja rahandus; humanitaarabi, ÜRO fondid ja programmid)
Rena TasujaNõunik (3. komitee, inimõigused ja sotsiaalareng; UN Women, Naiste staatuse komisjon)
Terje Raadik1. sekretär (1. komitee – desarmeerimine ja  julgeolek; ECOSOC – Majandus-ja sotsiaalkomitee)
Helen Rits
2. sekretär (Peaassamblee üldasjad, Julgeolekunõukogu, 4. komitee, ÜRO valimised, rahuvalve)
Anneli Leega Piiskop
1. sekretär (5. komitee - ÜRO eelarve, 6. komitee - rahvusvaheline õigus, mereõigus, terrorismivastane võitlus, sanktsioonid)
Anne McCullomSekretär, saadiku abi
Paul Kuldkepp
Haldusspetsialist

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee