Eesti
English
EV Alaline Esindus ÜRO juures »

Esinduse kontaktandmed

21.03.2016

Three Dag Hammarskjöld Plaza
305 East 47th Street, 6th Floor
New York, N.Y. 10017
USA
tel. (1 212) 883 06 40
faks (1 212) 883 06 48
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee

ESINDUSE TÖÖTAJAD

Sven Jürgenson
 Suursaadik, Eesti alaline esindaja ÜRO juures
Minna-Liina Lind
1. sekretär, esinduse asejuht (Peaassamblee üldasjad; Julgeolekunõukogu; ÜRO julgeolekunõukogu reform; 4. ja 1. komitee, rahuvalve)
Helen
Rits

2. sekretär (Peaassamblee üldasjad, Julgeolekunõukogu, 4. komitee, ÜRO valimised, rahuvalve)
Tiina
Paju

2. sekretär (Peaassamblee üldasjad, Julgeolekunõukogu, 4. komitee, rahuvalve)
Terje
Raadik

1. sekretär (1. komitee – desarmeerimine ja  julgeolek; ECOSOC – Majandus-ja sotsiaalkomitee)
Roman Vinartšuk
1. sekretär (2. komitee - areng, keskkond, majandus ja rahandus; humanitaarabi, ÜRO fondid ja programmid)
Anneli
Lepp

Atašee (2. komitee - areng, keskkond, majandus ja rahandus; humanitaarabi, ÜRO fondid ja programmid)
Rena
Tasuja

Nõunik (3. komitee, inimõigused ja sotsiaalareng; UN Women, Naiste staatuse komisjon)
Sten
Sepper

Sõjaline nõunik
Andre
Lipand

2. sekretär (5. komitee - ÜRO eelarve, terrorismivastane võitlus, sanktsioonid)
Anneli Leega Piiskop
1. sekretär (6. komitee - rahvusvaheline õigus, mereõigus, terrorismivastane võitlus, sanktsioonid)
   
Anne McCullom
Sekretär, saadiku abi
Siiri
Lind

Sekretär, saadiku abi
Paul
Kuldkepp

Haldusspetsialist

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee