Eesti
English
EV Alaline Esindus ÜRO juures »

Esinduse kontaktandmed

21.03.2016

 Three Dag Hammarskjöld Plaza
305 East 47th Street, 6th Floor
New York, N.Y. 10017
USA
tel. (1 212) 883 06 40
faks (1 212) 883 06 48
e-mail: Mission.NewYork@mfa.eeEsinduse töötajad
Sven Jürgenson Suursaadik, Eesti alaline esindaja ÜRO juures
Minna-Liina Lind 1. sekretär, esinduse asejuht (Peaassamblee üldasjad; Julgeolekunõukogu; ÜRO julgeolekunõukogu reform; 1. ja 4. komitee; rahuvalve)
Kristel Lõuk 1. sekretär (2. komitee - areng, keskkond, majandus ja rahandus; humanitaarabi; ÜRO fondid ja programmid)
Rena Tasuja Nõunik (3. komitee, inimõigused ja sotsiaalareng; UN Women, Naiste staatuse komisjon)
Terje Raadik1. sekretär (1. komitee – desarmeerimine ja  julgeolek; ECOSOC – Majandus-ja sotsiaalkomitee)
Gert Auväärt 1. sekretär (5. ja 6. komitee - juriidilised küsimused, eelarveküsimused, mereõigus, terrorismivastane tegevus, valimised)
Kalle HuntHaldusspetsialist
Anne McCullom Sekretär, saadiku abi

 

TopBack

© EV Alaline Esindus ÜRO juures 3 Dag Hammarskjöld Plaza, 305 East 47th Street, 6th Floor, New York, N.Y. 10017, tel. (1 212) 883 06 40,
e-mail: Mission.NewYork@mfa.ee